Bokashi

20-10-2020
0 reacties

Momenteel hebben we al de Kleine Kringloop Maaisel. Slechts een klein percentage van ons maaisel komt hiervoor in aanmerking door de beperkingen van landelijke wetten en regelgeving.

Projectleider

Maarten van Schijndel

Projectteam

Annelies Balkema, Maarten van Schijndel

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Circulaire economie
Schoon water
Voldoende water

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

Momenteel hebben we al de Kleine Kringloop Maaisel. Slechts een klein percentage van ons maaisel komt hiervoor in aanmerking door de beperkingen van landelijke wetten en regelgeving. Wanneer we veel meer maaisel als bodemverbeteraar toekunnen passen in de bodem wordt koolstof terug in de grond gebonden. Als we dit lokaal kunnen laten verwerken tot Bokashi en binnen een gebied toe kunnen passen worden meer kringlopen gesloten. Ook maaisel van natuurbeheerders kan op deze manier terug de bodem in. Dit maaisel is allemaal al geschikt als grondstof voor een bodemverbeteraar, maar wordt dus door wet- en regelgeving beperkt om te kunnen hergebruiken. De voorkeur gaat uit om het te verwerken tot bokashi. Dit omdat biomassa en nutriënten behouden worden, er komt bij het fermentatieproces geen CO2 vrij, het is voedsel voor bodemleven, het draagt bij aan een betere bodemstructuur en vochthoudend vermogen wat de basis is voor een robuust beekdal/watersysteem.

De gangbare landbouw heeft een overschot aan mest maar gebruikt naast de huidige drijfmest ook nog kunstmest. Deze twee mestsoorten zijn funest voorde bodem. Drijfmest en kunstmest verdichten de bodem waardoor water en nutriënten sneller afspoelen dan infiltreren. Ook kan de bodem veel minder water vasthouden, met extra beregening en grondwateronttrekkingen tot gevolg. De biologische landbouw heeft juist een tekort aan nutriënten. Door kringlopen van maaisel lokaal te benutten kan de biologische boer meer organische voedingsstoffen krijgen. Gangbare boeren kunnen met het maaisel werken aan een verbetering van de bodemstructuur, dit is ook in hun eigen voordeel. Voor natuurbeheerders ligt er een kans omdat Bokashi voedsel voor bodemleven is (zoals pieren) die weer voedsel zijn voor bijvoorbeeld weidevogels.

Update 2023: Men is bezig om tot werkbaar beleid te komen binnen de juiste juridische kaders.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen