RWZI H2essenpO2rt praktijkmetingen beluchting met pure zuurstof uit H2 productie

04-10-2021
0 reacties

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan duurzamere energiezuinigere waterzuiveringen en maakt gebruik van pure zuurstof uit het bedrijfsleven.

Projectleider

Tony Flameling

Projectteam

Tony Flameling

Externe partners

Stowa, Meetservice Nagelhout, Hove Consultancy, Air Liquide, Tauw

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Asset management
Circulaire economie
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Sociale innovatie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Lopend

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan duurzamere energiezuinigere waterzuiveringen en maakt gebruik van pure zuurstof uit het bedrijfsleven.

Er zijn plannen om een waterstoffabriek te bouwen op het bedrijventerrein Hessenpoort. Dit bedrijf gaat groene waterstof maken uit wind- en zonne-energie. Bij de productie van waterstof komt pure zuurstof vrij als restproduct. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) haakt hierop aan als afnemer van pure zuurstof voor de beluchting van actief slib op rwzi Hessenpoort.

Op de locatie van de rwzi doen we praktijkonderzoek om de zuurstof (O2) die vrijkomt bij waterstofproductie (H2) te gaan gebruiken voor de zuivering van het rioolwater, vandaar de naam "H2essenpO2rt".  Als dit idee werkt, betekent dit dat de ombouw van de rwzi Hessenpoort naar de meest energie zuinige rwzi van Nederland nog maar een kleine stap verder is.

Voor de inbreng van pure zuurstof wordt gebruik gemaakt van de bestaande zuurstofinbrenginstallatie van rwzi Hessenpoort. Dit is een fijne bellenbeluchting. De bestaande zuurstofinbrenginstallatie werkt op buitenlucht, hetgeen veel minder zuurstof bevat dan de pure zuurstof uit waterstof die voor vrijwel 100% uit zuurstof bestaat.  WDODelta gaat onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn voor deze omschakeling van buitenlucht naar pure zuurstof.

Ons onderzoek kent 2 fasen. (1) Kolomtesten met afvalwater en slib uit de rwzi en fase (2); een praktijktest met een gedeelte van de bestaande zuurstofinbrenginstallatie.


Looptijd: Q2 2021 – Q2 2022

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen