Vang de Rivierkreeft! - Ontwikkeling van een innovatief vangmiddel voor de aanpak van rivierkreeften

04-06-2021
0 reacties

Probleem Invasieve uitheemse rivierkreeften komen in grote getalen voor in de wateren van Delfland. Ze veroorzaken schade aan objecten die Delfland beheert en zijn een bedreiging voor de inheemse Flora en Fauna. En daarmee zijn ze ook een bedreiging voor het behalen van de KRW-doelen.

Projectleider

Wilco de Bruijne

Projectteam

Wilco de Bruijne

Externe partners

Ministerie van LNV, Wageningen Universiteit

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Biodiversiteit
Schoon water
Waterveiligheid

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Probleem
Invasieve uitheemse rivierkreeften komen in grote getalen voor in de wateren van Delfland. Ze veroorzaken schade aan objecten die Delfland beheert en zijn een bedreiging voor de inheemse Flora en Fauna. En daarmee zijn ze ook een bedreiging voor het behalen van de KRW-doelen. 

Het ministerie van LNV heeft het afvangen van invasieve uitheemse rivierkreeften aangewezen als beheersmaatregel. Huidige vangmiddelen richten zich op commerciële vangsten en vangen vooral grote exemplaren af. Om de populatie effectief te verminderen is het van belang ook de kleinere exemplaren af te vangen te worden. Daarnaast is er de wens -vanuit dierenwelzijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW)-doelen om bijvangst te reduceren.

Doel
In samenwerking met het Ministerie van LNV en het onderzoekstraject van de Wageningen Universiteit een specifiek vangmiddel ontwikkelen om uitheemse invasieve rivierkreeften effectief af te vangen. Dit vangmiddel dient onder andere de bijvangst te verminderen, ook kleinere rivierkreeften te vangen, in uiterlijk te verschillen van korven en fuiken en in diverse typen wateren inzetbaar te zijn.

Stand van zaken
In december 2020 is gestart met een openbare prijsvraag "Hoe ziet het ideale vangmiddel eruit voor het effectief wegvangen van exotische rivierkreeften met zo min mogelijk bijvangst?" op Winnovatie.nl. Hierop ontvingen wij 134 ideeën. Alle ideeën zijn gepubliceerd in een ideeënboek en vormen input voor de vervolgstappen. In 2022 wordt een ’Proof of Concept’ ontwikkeld. Drie prototypen worden vervolgens in de proefsloten van de WUR getest en getoetst aan de gestelde criteria. De prototypen worden op basis van de uitkomsten uit deze test aangepast en verbeterd. In het derde kwartaal van 2021 is in voorbereiding op de driejarige proef de nulmeting uitgevoerd om de uitgangspopulatie vast te stellen.

(Potentiële) impact
Het beoogde resultaat is een vangmiddel dat Delfland grootschalig en makkelijk kan inzetten om de populatie rivierkreeften terug te dringen. De potentiële impact hiervan is effectiever beheer van de rivierkreeft, verbetering van waterkwaliteit en ecologie en reductie van onderhoudskosten van zowel Delfland als inwoners die aan watergangen wonen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen