Sluiten van de watercyclus: effect van combinatie van ozon en keramische membraanfiltratie

13-10-2021
0 reacties

Door toepassing van ozonisatie gevolgd door filtratie over keramische membranen bleken veel OMV te kunnen worden verwijderd, en werden ook deeltjes, en met name micro-organismen, effectief uit het water verwijderd.

Projectleider

Ronald koolen

Projectteam

Leon Kors

Externe partners

KWR (https://www.kwrwater.nl/); Waterproef (https://www.waterproef.nl/)

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier
Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Daarbij bleek ook dat de behandeling met ozon ertoe leidde dat er veel minder membraanvervuiling optrad. Dit is in lijn met bevindingen in de literatuur, maar op dit moment is het echter nog niet duidelijk hoe dit mechanisme precies functioneert, en welke rol bijvoorbeeld hydroxylradicalen spelen in het tegengaan van membraanvervuiling. 

Beter inzicht in de genoemde mechanismen waardoor een optimale sturing is te realiseren middels nabehandeling waardoor het water direct te gebruiken kan zijn als bron voor de DW bereiding (bijv. kosten/duurzaamheid)  

Voormalig project:
https://www.kwrwater.nl/projecten/sluiten-van-de-waterketen-in-noord-holland/ 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen