Circular Rain - Ontwikkeling van een ondergronds regenwaterbufferings- en zuiveringsconcept

04-06-2021
0 reacties

Er komen steeds meer initiatieven om regenwater vertraagd af te voeren. De inzet van regenwater om het gebruik van drinkwater te verminderen en de droogteproblematiek aan te pakken gebeurt echter nauwelijks.

Projectleider

Torben Tijms

Projectteam

Torben Tijms, Marilinde van der Meide - van Doorn

Externe partners

KWR Water {https://www.kwrwater.nl}; EWB {https://www.ewb.solutions.nl} Dunea {https://www.dunea.nl} Leiden {https://www.gemeente.leiden.nl}; Almere {https://www.almere.nl}; Haarlemmermeer {https://haarlemmermeergemeente.nl

Organisatie(s)

Delfland
Rijnland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Probleem 
Er komen steeds meer initiatieven om regenwater vertraagd af te voeren. De inzet van regenwater om het gebruik van drinkwater te verminderen en de droogteproblematiek aan te pakken gebeurt echter nauwelijks. EWB heeft -mede op basis van onderzoek op de WaterStraat- een perspectiefvol ondergronds regenwaterbufferings- en zuiveringsconcept ontwikkeld. Het EWB-concept is een ecologische, low-tech en energiezuinige manier om regenwater te bufferen én te zuiveren.

 Doel 
Onderzoeken in welke mate het mogelijk is regenwater volgens het EWB-concept op een veilige manier voor toepassing als blus-, sproei-, speel- of proceswater te gebruiken, welke technieken voor opslag en zuivering hiervoor nodig en mogelijk zijn, en hoe de kwaliteit te monitoren om een veilige toepassing te garanderen.

Stand van zaken
Het KWR-onderzoek richt zich op toepassingsmogelijkheden van het EWB-concept als proceswater, bluswater en speelwater. Dit wordt op verschillende locaties buiten Delfland getest. Delfland is agendalid en met name betrokken bij de toepassing als speelwater. In 2020 en 2021 zijn de pilotlocaties ingericht en hebben de eerste bemonsteringen plaatsgevonden. Communicatie over dit  project vindt plaats op basis van een hiertoe opgesteld communicatieplan. 

Het project is in overleg met alle partners met één jaar verlengt en loopt na 2021 ook door in 2022 omdat er een groot aantal pilots in het onderzoek zijn opgenomen en het opstarten een langere aanlooptijd nodig had mede veroorzaakt door COVID-19. De nieuwe einddatum is dus 31 december 2022. In 2022 zal er ook ingezet worden op voor (tussentijdse) kennisuitwisseling en - ontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld een (aantal) workshop(s) waarbij KWR WaterBV als projectleider in samenwerking met de partners haar rol pakt.

(Potentiële) impact
Het project levert Delfland kennis op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit, duurzaamheid en waterbewustzijn. Deze kennis kan Delfland in potentie zelf toepassen en via Klimaatkrachtig Delfland ook eenvoudig verspreiden naar andere gebiedspartijen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen