WaterQi: zuurstofloosheid bestrijden met speciale zuurstofpomp

30-09-2020
0 reacties

De zuurstofhuishouding in oppervlaktewater is een groot waterkwaliteitsknelpunt in doodlopende of stilstaande watergangen. Deze watergangen kenmerken zich door het nagenoeg ontbreken van ondergedoken waterplanten en -leven.

Projectleider

Joep de Koning

Projectteam

Joep de Koning

Externe partners

MH WaterZaken{http://www.mhwaterzaken.nl/}; Deltares{https://www.deltares.nl/nl/}; Gemeente Pijnacker-Nootdorp; Gemeente Rotterdam

Organisatie(s)

Delfland
De Stichtse Rijnlanden
Rijnland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Probleem
De zuurstofhuishouding in oppervlaktewater is een groot waterkwaliteitsknelpunt in doodlopende of stilstaande watergangen. Deze watergangen kenmerken zich door het nagenoeg ontbreken van ondergedoken waterplanten en -leven. De WaterQi is een apparaat dat micro zuurstofbellen met een gering stijgvermogen produceert. Deze zuurstofbellen blijven in het water en worden opgenomen in het ecosysteem. Zuurstof verbetert de waterkwaliteit, zorgt er voor dat water ‘leeft’, is essentieel voor de flora en fauna en helpt bij de afbraak van organische stof. Er is weinig inzicht is in de exacte werking van de WaterQi.

Doel 
Nagaan of met de WaterQi de zuurstofhuishouding en de ecologie in watergangen kan worden verbeterd en inzicht krijgen op de ecologische effecten op langere termijn, na het verwijderen van de WaterQi. 

Stand van zaken
In 2019 heeft de WaterKwaliteitsImpuls BV in Pijnacker-Nootdorp in een zuurstofloze sloot gedraaid. Het ecosysteem herstelde hierna snel. Na de verwijdering van de WaterQi is deze sloot in 2020 gemonitord. Het ecosysteem bleef in het voorjaar van 2020 stabiel maar in september 2020 was er wederom nagenoeg geen leven meer. De oorzaak is waarschijnlijk de combinatie van de warme zomer, hemelwaterafvoer en hoge belasting met nutriënten en organische stof. De WaterQi is daarna teruggeplaatst, waarna het ecosysteem snel herstel liet zien. Samen met andere waterbeheerders wordt geprobeerd een onderzoekstraject op te zetten om beter inzicht te krijgen in de werking van de WaterQi. De mogelijkheid voor het krijgen van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI)-subsidie wordt onderzocht.  

(Potentiële) impact
De potentiële impact van de WaterQi betreft onder andere: toename van biodiversiteit en belevingswaarde en natuurlijke afbraak van organische stof en hierdoor vermindering van broeikasgassen uit de waterbodem. In 2021 wordt in afstemming met de gemeente Rotterdam een WaterQi in Hoek van Holland geplaatst. Bekijk hier het filmpje van de plaatsing. De Haagse Hengelsport Vereniging en de gemeente Den Haag hebben interesse getoond om een WaterQi in Plas Madestein te plaatsen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen