D-hydro: Ontwikkeling van hydrologische software en pilot voor een glastuinbouwgebied

29-09-2021
0 reacties

Om te weten wat er in het watersysteem gebeurt bij zware neerslag, gebruikt Delfland hydrologische modellen. Zo kunnen we krappe watergangen en overstromingsrisico's vinden voordat er in de praktijk problemen ontstaan.

Projectleider

Jirôme van der Boon

Projectteam

Paul Strohschein

Externe partners

Kennisinstellingen: - Deltares (https://www.deltares.nl/nl/) Bedrijfsleven - HKV (https://www.hkv.nl/) - Royal HaskoningDH (https://www.royalhaskoningdhv.com/) - HydroLogic (https://www.hydrologic.nl/) - Hydroconsult (https://www.sobek.tools/over-ons/) - Witteveen+Bos (https://www.witteveenbos.com/nl/) - Arcadis Nederland (https://www.arcadis.com/nl/nederland/) Overheden/overig - Waterschap Brabantse Delta (https://www.brabantsedelta.nl/) - Waterschap Noorderzijlvest (https://www.noorderzijlvest.nl/) - Stichting Waternet (https://www.waternet.nl/) - Het Waterschapshuis (https://www.hetwaterschapshuis.nl/)

Organisatie(s)

Brabantse Delta
Delfland
Noorderzijlvest
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

De beschikbare modellen hiervoor worden constant geavanceerder om betere antwoorden te kunnen geven op steeds complexere vragen. Daarom werkt Deltares al een aantal jaar aan de ontwikkeling van D-Hydro suite 1D2D. Dit is de nieuwe hydrologische simulatiesoftware die als opvolger dient van het door Delfland gebruikte, maar ondertussen verouderde SOBEK-model. Binnen dit TKI-project draagt Delfland bij aan de ontwikkeling van DHYDRO door in samenwerking met HKV een pilot te doen voor een glastuinbouwgebied.

Doel:
Aan het einde van dit TKI-project heeft Delfland:

  • in samenwerking met HKV een pilot onderzoek gedaan voor de toepassing van DHYDRO in een glastuinbouwgebied;
  • ervaring opgedaan met HYDAMO, een nieuw type dataopslag;
  • en bijgedragen aan de ontwikkeling van Cloud computing en visualisatie methodes voor DHYDRO.

Beoogde resultaat/oplossing
Het beoogde resultaat is dat de hydrologische software D-Hydro geoptimaliseerd voor toepassing in het glastuinbouwgebied. Zo kunnen meer scenario’s en factoren van het watersysteem worden geanalyseerd voor het duurzaam beheren van de watersystemen in ons glastuinbouwgebied.

Stand van zaken: 
In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst opgesteld en in september 2021 is het onderzoek van start gegaan. De eerste grove versie van het model is in december opgeleverd en mee geëxperimenteerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen