Trajectaanpak

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-08-2021
0 reacties

Het tijdig in kaart brengen van de versterkingen, stakeholders en versterkingsmogelijkheden om de trajectaanpak zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

Projectleider

Ilona Evers

Projectteam

Ilona Evers

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Waterveiligheid

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het tijdig in kaart brengen van de versterkingen, stakeholders en versterkingsmogelijkheden om de trajectaanpak zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Momenteel worden de versterkingsopgaven in kaart gebracht en wordt er bij de start van de dijkversterking gekeken naar welke kansen er liggen, welke stakeholders er betrokken zijn etc. Dit is een interactief proces. Bij de vernieuwde aanpak wordt er ruim voordat de versterking start al bekeken wat de mogelijkheden zijn op de specifieke versterkingslocatie en of de wensen/ideeën van stakeholders gecombineerd kunnen worden in de realisatie. Hierdoor worden vroegtijdig de kansen voor de versterkingsopgaven bekeken, geïnventariseerd waardoor de versterking met verkregen draagvlak op een zo optimaal mogelijke manier wordt aangepakt. 

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen