Biologische bestrijding Japanse duizendknoop

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-06-2021
0 reacties

De Japanse duizendknoop is een ongewenste woekerende exoot die op diverse Delfland-locaties voorkomt, waaronder waterkeringen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de biodiversiteit als waterveiligheid. De bestrijding van de Japanse duizendknoop is moeilijk en kostbaar.

Projectleider

Jaco Seijsener

Projectteam

Jaco Seijsener

Externe partners

Stichting Probos {https://www.probos.nl}; Unie van Waterschappen {https://www.uvw.nl}; Universiteit Leiden {https://www.universiteitleiden.nl}; CAB International (CABI) {https://www.cabi.org}; Knoppert bv

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Asset management
Biodiversiteit
Waterveiligheid

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

De Japanse duizendknoop is een ongewenste woekerende exoot die op diverse Delfland-locaties voorkomt, waaronder waterkeringen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel de biodiversiteit als waterveiligheid. De bestrijding van de Japanse duizendknoop is moeilijk en kostbaar. Er is hiervoor nog geen eenduidige best werkende techniek. Bestrijding van de Japanse duizendknoop heeft een positieve impact op de biodiversiteit en draagt naar alle waarschijnlijkheid bij aan de stabiliteit van waterkeringen en daardoor aan de waterveiligheid. Delfland is in 2019 aangesloten bij het onderzoek van Stichting Probos om het effect van biologische bestrijding met de schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati) te onderzoeken. 

 Doel

Het onderzoeken en testen van de effectiviteit van de inzet van een natuurlijke vijand (schimmel) bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop en andere Aziatische duizendknopen.

Doorlopen stappen
De proefontheffing  voor onderzoek naar de schimmel is in september 2019 door het Ctgb verleend, waarna het onderzoek in het lab in Nederland is gestart. Het onderzoek liep onder leiding van CABI en Probos van 2020 tot eind 2021. Naar verwachting wordt in januari 2022  een onderzoeksrapport opgeleverd.

Eindresultaat 
De aantasting van met schimmel behandelde bladeren (virulentie) was minder dan gehoopt. Het is nog onduidelijk waardoor deze resultaten tegenvallen (hypothese: verdroging). Er zijn intenties om een vervolgonderzoek op te starten om deze hypothese te toetsen. Delfland heeft besloten niet deel te nemen aan het vervolg maar blijft externe ontwikkelingen volgen voor de duurzame bestrijding van deze woekerende exoot. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen