Bioraffinage haalt meer uit woekerende waterplanten

11-05-2020
0 reacties

Woekerende waterplanten brengen problemen met zich mee. Beken en sloten groeien dicht, de doorstroming wordt hierdoor belemmerd en waterleven krijgt geen kans.

Projectleider

Mark Kerkhoff

Projectteam

Bart Brugmans, Jos van der Stappen

Externe partners

Rijkwaterstaat

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Stichtse Rijnlanden
Limburg
Rijn en IJssel
STOWA
Vallei en Veluwe
Zuiderzeeland
Wetterskip Fryslân

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Circulaire economie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Bioraffinage haalt meer uit woekerende waterplanten
Woekerende waterplanten brengen problemen met zich mee. Beken en sloten groeien dicht, de doorstroming wordt hierdoor belemmerd en waterleven krijgt geen kans. Daarom onderzoeken verschillende waterschappen, samen met STOWA, hoe ze met bioraffinage grondstoffen kunnen winnen uit woekeraars en slootmaaisel, én hoe ze dat naar de markt kunnen brengen.

Plantaardig materiaal bevat veel waardevolle grondstoffen
Met bioraffinage wordt het mogelijk om allerlei nuttige stoffen terug te winnen uit natuurlijk materiaal. Het proces bestaat uit twee stappen: het plantmateriaal stukmaken en daarna uitpersen. Zo wordt het eiwit- en nutriëntenrijke sap gescheiden van de vezelrijke perskoek. Beide stromen kunnen dienen als grondstof voor allerlei toepassingen, denk bijvoorbeeld aan brandstof, papier, composieten meubels, chemische stoffen, kunstmest, (dier)voeding, geur- en kleurstoffen en medicijnen. Bioraffinage kan worden toegepast op allerlei soorten plantaardig materiaal: grassen, maaisel uit ecologische verbindingszones, waterplanten en oeverplanten.

CO2-reductie
Als bioraffinage eenmaal op grote schaal wordt toegepast, hoeven we minder grondstoffen (zoals eiwitten uit soja) te importeren en kunnen we gaan verdienen aan onze eigen producten. Daarnaast besparen we de kosten voor verwerking (compostering) en komen er geen reststoffen meer in het milieu terecht.

Kleinschalige, mobiele installaties voor bioraffinage kunnen eenvoudig worden getransporteerd naar de locatie waar de biomassa zich bevindt. Daar kan het plantaardig materiaal meteen worden verwerkt. Omdat het materiaal meestal voor zo’n 80-90% uit water bestaat, wordt de hoeveelheid te transporteren product veel minder.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen