Watersysteemherstel met micro-organismen

15-10-2019
0 reacties

Veel waterpartijen, zoals stedelijke wateren, zijn veelal van een slechtere kwaliteit. Er groeien weinig waterplanten, het water is troebel, het water kan stinken in de zomermaanden en/of er treedt zo nu en dan vogel-/vissterfte op.

Projectleider

Maarten van Schijndel

Projectteam

Fons Hermsen, Maarten van Schijndel, Rick Ketelaars

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Veel waterpartijen, zoals stedelijke wateren, zijn veelal van een slechtere kwaliteit. Er groeien weinig waterplanten, het water is troebel, het water kan stinken in de zomermaanden en/of er treedt zo nu en dan vogel-/vissterfte op. Een van de meest gekozen manieren om die problemen op te lossen is baggeren. De huidige methode van baggeren is niet optimaal voor de kwaliteit van een watersysteem. Dit komt omdat er in de tijd na het baggeren nieuwe sliblaag gevormd wordt. Deze sliblaag kan voedingsstoffen "naleveren", met als gevolg de hierboven genoemde waterkwaliteitsproblemen.

Een andere innovatieve methode om tot het verbeteren van de waterkwaliteit te komen is "Watersysteemherstel met micro-organismen". Bij  deze aanpak wordt er gebruik gemaakt van een mengsel van micro-organismen die de biochemische processen in een watersysteem optimaliseren. Ze stimuleren plantengroei en remmen algengroei. Er wordt als het ware vanaf de (microbiële) basis een balans gecreëerd in het watersysteem. Naast de micro-organismen wordt er ook gebruik gemaakt van kleiballen en vijverzakken die als biotoop en voedingsbron van de micro-organismen dienen.

Een van de voordelen van "Watersysteemherstel met micro-organismen" is dat een sliblaag verdwijnt en wegblijft (daarom heette deze methode voorheen Biobaggeren). Het watersysteem en de daarin levende waterdieren worden minder belast dan bij mechanisch baggeren omdat er geen zware machines nodig zijn om de waterbodem schoon te maken. Ook voor omwonenden scheelt dit in de mogelijke overlast van werkzaamheden met machines. Daarnaast kunnen moeilijk bereikbare wateren makkelijker gebaggerd worden en is er geen machinaal werk nodig wat ook CO2 uitstoot verminderd. Een groot bijkomend voordeel is de kostenreductie die wordt momenteel op -30% geschat, maar die reductie zal in de toekomst nog wel groter gaan worden als we de techniek nog beter in de vingers hebben!

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen