Dijkvernageling Ringdijk Watergraafsmeer

Wim van Steeg 22-06-2020
0 reacties

De Ringdijk Watergraafsmeer is versterkt met een nieuwe dijkversterkingstechniek, de JLD-dijkstabilisator. Deze dijkversterkingstechniek is zeer geschikt in situaties waarbij het profiel van de dijk niet gewijzigd kan of mag worden en waar weinig ruimte is om de werkzaamheden uit te voeren.

Projectleider

Wim van Steeg

Projectteam

Isolde Apel, Bruijn Huub de, Dekker Rene, Molenkamp Bas, Wim van Steeg

Externe partners

JLD {https://jldinternational.com/}; Antea group {https://anteagroup.nl/};

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Asset management
Digitale transformatie
Waterveiligheid

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Met deze innovatieve techniek veroorzaken de werkzaamheden minder overlast en kunnen bijna alle bomen op de dijk behouden blijven. De dijk wordt van binnenuit versterkt met dijknagels en vernageld aan de ondergrond. Hierdoor hoeven we geen damwand in de dijk te heien of veel grond aan te brengen. Bovendien biedt deze techniek de mogelijkheid om real-time en online de sterkte van de dijk te monitoren via een IoT-oplossing. Met het uitvoeren van dit pilotproject wordt ervaring opgedaan met het ontwerpen en plaatsen van de dijkstabilisator. Tot 2024 monitoren we de werking om die te ontwikkelen voor een verdere toepassing als bewezen techniek.

Stabiliteit op afstand monitoren
Het systeem bestaat uit een klapanker in de bodem dat met een ankerstang is verbonden met een kopplaat. Daarmee wordt de tussenliggende grondlaag onder voorspanning gezet, waardoor de stabiliteit van het dijklichaam verbetert. Die voorspanning wordt gemeten en gemonitord met een loadcel. Een node slaat de data op en stuurt die tweemaal daags naar een platform. Daar worden de data opgeslagen en kan via een dashboard visuele informatie over de data worden verkregen. Als de spanning te hoog of te laag wordt, moet worden ingegrepen om de spanning te herstellen binnen de ontworpen bandbreedte. Op deze wijze kan de stabiliteit van de dijk op afstand worden gemonitord. Ook kan bij extreme omstandigheden worden bekeken of de dijk nog stabiel genoeg is. Bij normaal versterkte dijken kan de stabiliteit alleen visueel en op locatie worden vastgesteld.

Bijzondere ontwikkelingen in het project
In het begin werd niet alle meetdata verzonden naar het online platform. Een grondige faalpadanalyse heeft inzicht gegeven in de faalfactoren. Deze worden in het najaar van 2020 in een eerste tranche opgelost om in 2021 te komen tot een totale oplossing. De werkende stabilisatoren leveren al informatie over het feit dat het systeem grotendeels doet waarvoor het is bedoeld. Als alle stabilisatoren werken en dit beeld bevestigen, dan wordt het systeem zo snel mogelijk ook elders toegepast.

Meerdere voordelen
Met behulp van de stabilisator van JLD kunnen bestaande waardevolle dijkprofielen worden gehandhaafd. Bovendien wordt minder werkruimte gebruikt, waardoor ook minder overlast voor de omgeving ontstaat. Als het systeem in werking is, kan online inzicht worden verkregen over de stabiliteit van de dijk onder (vol)belasting.

Samenwerking
We werken samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP, financier), Antea group, JLD Contracting (de innovator), Expertise Netwerk Waterveiligheid (bepaalt acceptatie en bewezen techniek), Waternet/AGV (beheerder) en met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als mogelijke volgende klanten voor de stabilisator.

Planning
De realisatie is afgerond in de zomer van 2019. De monitoring loopt van de zomer van 2019 tot en met de zomer van 2024. Tijdens deze periode worden periodiek rapportages opgeleverd.

Meer lezen 
RAP_20200702_DF01_413509-Feitenrapportage 2020 Q1.pdf

https://www.agv.nl/werk-in-uitvoering/dijkversterking-ringdijk-watergraafsmeer/

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/amsterdamse-ringdijk-van-binnenuit-versterkt-met-ankers

https://jldinternational.com/toepassingen/dijkstabilisatie/#WATERGRAAFSMEER

Projectupdate juli 2022

19 april as starten we daadwerkelijk met de hersteloperatie. Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk om een bezoek aan te vragen om kennis te nemen van de techniek en van de wijze waarop deze toegankelijk is en blijft voor onderhoud en beheer. Daarnaast is ook het dashboard te zien waarmee de informatie wordt gepresenteerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen