Sociogrammen - Het in kaart brengen van sociale netwerken

04-10-2021
0 reacties

Je weet vast hoe jouw organisatie gestructureerd is en hoe het organogram eruit ziet. Maar is dat werkelijk hoe de medewerkers samenwerken?De relaties die mensen op het werk hebben en de vriendschappen die daar worden ontwikkeld, hebben invloed op de prestaties van de organisatie.

Projectleider

Harald ten Dam

Projectteam

Wim van der Vliet

Externe partners

LaRed {https://www.lared.nl/}

Organisatie(s)

Delfland

Thema

Sociale innovatie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Je weet vast hoe jouw organisatie gestructureerd is en hoe het organogram eruit ziet. Maar is dat werkelijk hoe de medewerkers samenwerken? 
De relaties die mensen op het werk hebben en de vriendschappen die daar worden ontwikkeld, hebben invloed op de prestaties van de organisatie. Doordat mensen elkaar kennen wordt er kennis gemaakt, kennis uitgewisseld, kennis verrijkt en sneller geïnnoveerd. Hoe handig is het als je dat informele netwerk in beeld kunt brengen en welke resultaten kan dit opleveren?  

Bij Delfland is in 2021 een pilot gedraaid met het instrument “Sociogram” in samenwerking met het bureau LaRed. Het sociogram is een bestaand instrument voor Lared, echter in de Delfland-omgeving was hier nog niet eerder mee gewerkt . De opdracht is toegespitst op het subdomein Glastuinbouw.

Voorbeeld sociogram (Lared)
 

Doel
Verkennen welke meerwaarde het instrument 'sociogram' voor Delfland kan hebben in het professionaliseren van netwerkanalyses en of dit kan leiden tot inzichten in het externe en interne netwerk, hoe die netwerken functioneren, welke relaties ertussen bestaan en hoe deze inzichten maximaal kunnen worden benut voor het bereiken van onze organisatie-doelen. Dit kan ons helpen onze schaarse tijd te investeren in de juiste relaties. 

Doorlopen stappen
Bij Delfland is in 2021 een pilot gedraaid met het instrument “Sociogram” in samenwerking met het bureau LaRed. Het sociogram is een bestaand instrument voor Lared, echter in de Delfland-omgeving was hier nog niet eerder mee gewerkt. De opdracht is toegespitst op het subdomein Glastuinbouw. In het voorjaar zijn een reeks van workshops gehouden met collega’s uit het glastuinbouw-domein. Tijdens deze sessies zijn de stappen doorlopen om gegevens op te halen en te komen tot een visuele weergave van het informele netwerk. Aan de hand van deze opbrengst is een rapport opgeleverd met de bevindingen. Deze zijn besproken en geëvalueerd. 

Eindresultaat
De pilot heeft inhoudelijke inzichten opgeleverd voor het sub-domein Glastuinbouw zoals het identificeren van blinde vlekken. Bovenal heeft de pilot waardevolle inzichten opgeleverd omtrent netwerkend werken en het slim inzetten van informele connecties binnen en buiten een organisatie. Het sociogram is een instrument gebleken wat hieraan kan bijdragen, maar het beste benut kan worden in combinatie met andere methodes zoals een stakeholderanalyse.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen