't Verlengde Krooshek

Winnovatie Het Waterschapshuis 09-02-2021
27 keer bekeken 2 reacties

Aangepast krooshek met relatief groot onderstrooms oppervlak en horizontaal vlak. Het definitief ontwerp is wellicht afhankelijk van de hydraulische randvoorwaarden en kroos eigenschappen.

Dit ontwerp gaat er vanuit dat de verstoppingen vooral veroorzaakt worden door drijvend kroos tijdens grotere afvoeren. Bijvoorbeeld door piekafvoeren in het najaar waar relatief veel drijvend kroos voorkomt. Door een uitstekend horizontaal vlak te plaatsen op ongeveer 3/4 van de maximale verwachte waterhoogte (1.) wordt het totale doorstroom oppervalk erg vergroot. Ook bevorderd dit laterale instroom in de duiker (2.). Bijvoorbeeld door een lengte van 1/3 van de totale hoogte van het kroosrek te hanteren voor het horizontale vlak word het doorstroomoppervlak met ong. 50% vergroot. Dit is natuurlijk afhankelijk van de breedte en hoogteverhouding van het krooshek. Vervolgs zorgt het horizontale vlak ervoor dat het kroos op het krooshek blijft liggen wanneer het waterpeil zakt. Dit is erg gunstig voor de afvoer nadat de piek is bereikt. Hierdoor zal het waterpeil weer sneller terugzakken. Indien nodig kan het zichtbare kroos gemakelijk verwijderd worden omdat dit zich in lage en gemiddelde afvoeren boven het waterpeil bevindt. Zo werkt ’t Verlengde Krooshek samen met de kracht en dynamiek van het water.

Met dit ontwerp zullen de originele functies van het standaard krooshek behouden blijven. De kosten van ‘t Verlengde Krooshek zullen ook vergelijkbaar zijn met het traditionele krooshek. Verder is er de mogelijkheid om deels van de eerder geplaatste kroosrekken te hergebruiken voor kostenbesparing. In tegenstelling tot de veel van de andere ingezonden ideen bestaat dit ontwerp uitsluitend uit vaste delen die bestand zijn tegen natuurlijk verweer en vandalisme. Voor het beste resultaat is er wel specifieke hydrologische data (met name de waterstanden) en vakkennis nodig om per kroosrek de optimale verhoudingen te bepalen. 

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 3

27-07-22 om 9:33

Mieke Gordijn

Beste Walter,

Bedankt voor jouw inzending! We hebben voor onze challenge Zorgeloze duikers maar liefst 50 mooie ideeën ontvangen. Dit is een fantastische opbrengst, veel meer dan wij ooit hadden verwacht.

De ideeën waren heel creatief, out of the box, mooi en professioneel uitgewerkt. Velen dachten vanuit een technologische oplossing, maar ook ideeën over bewustzijn, communicatie en gedrag kwamen voorbij.

Het kiezen van hét beste idee bleek een pittige taak voor de jury. Geen enkel idee biedt een kant- en klare oplossing. Wel zijn er ideeën die samen voor een oplossing kunnen zorgen. Daarom heeft de jury een top-3 gekozen:

  1. Eerst denken dan doen!
  2. De gebogen duiker
  3. Duikschot voor duiker

Deze ideeën worden nu uitgewerkt en op een later moment getest en uitgevoerd, zodat er in de toekomst een veilige en schone duiker mogelijk is. Helaas heeft jouw idee de selectie net niet gehaald.

We hebben allerlei ideeën ontvangen voor een andere vorm van krooshek, zo ook jouw idee. Dit zijn goede en creatieve ideeën, alleen zijn ze afhankelijk van het ontwerp minder toepasbaar in verband met bereikbaarheid, onderhoud, maaien, doorstroming of bewegende delen. Toch zijn we wel heel  blij met je idee, want dit kan altijd nog gebruikt worden bij andere problemen in de toekomst.

We willen  je in ieder geval van harte danken voor jouw tijd, creativiteit en inzet!

Met vriendelijke groet,
Het projectteam Zorgeloze duikers

7 apr. 2021 om 14.16

Archiveerder 3

27-07-22 om 9:33

Marc Heijmans

Beste Walter,

Dank je voor het idee en netjes uitgewerkte tekening.

Hoe ver staan de spijlen van dit kroosrek uit elkaar, dit ivm. verstopping.

10 feb. 2021 om 13.39

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen