Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor

Winnovatie Het Waterschapshuis 15-09-2021
52 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

We zijn op weg om alle zuiveringen elke dag te bemonsteren op het coronavirus. Het meten van het coronavirus in rioolwater is de enige zogeheten 'vroegsignaleringsparameter' om zo vroeg mogelijk te weten waar het virus rondgaat, hoe de vaccinatie zich houdt en wat varianten van het virus doen. Het rioolwateronderzoek is er bovendien niet afhankelijk van of mensen (op tijd) bereid zijn zich te laten testen. Niet iedereen gaat naar de teststraat maar iedereen gaat naar het toilet. Watershappen hebben op deze manier duidelijk hun taak zuiveringen bij algemene publiek in de etalage kunnen zetten en hun meerwaarde bewezen op gebied van volksgezondheid.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Het meten van het coronavirus in rioolwater is de enige zogeheten 'vroegsignaleringsparameter' om zo vroeg mogelijk te weten waar het virus rondgaat, hoe de vaccinatie zich houdt en wat varianten van het virus doen.  
 
Niet iedereen gaat naar de teststraat maar iedereen gaat naar het toilet. Dát is de meerwaarde van het nationale rioolwateronderzoek dat is opgezet door het ministerie van VWS, het RIVM, de  waterlaboratoria en alle 21 waterschappen.
 
Door het meten van Covid-19 in het rioolwater kunnen we de coronapandemie beter (en eerder) volgen en op tijd ingrijpen en lokale maatregelen treffen om de pandemie in de hand te houden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De snelheid en schaal (313 rwzi 'n paar keer per wk) waarmee dit is opgezet is uniek in de wereld. Er wordt vanuit het buitenland met belangstelling naar gekeken. Er zijn 60 mensen en bijna 300 bemonsteringskasten aangekocht. Er zijn diverse modellen ontwikkeld om de analyse-resultaten te vertalen naar nuttig info. Vernieuwend is dat we dit direct hebben ontsloten op het Rijks Corona -Dashbord.

Met het project kan in de toekomst ook iets gezegd worden over de gezondheidstoestand van de Nederlander. Via andere parameters leren we over o.a. diabetes, obesitas, medicijngebruik en zelfs kanker. Ook sociale trends kunnen gevolgd worden, zoals drugs, stimulerende middelen en bijvoorbeeld de productie van explosieven.
 
Het ontsluit "Big Bown data".


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Op korte termijn: inzicht in de ontwikkeling van de coronapandemie, vaccinaties en (nieuwe) varianten, waardoor er lokaal en regionaal maatregelen kunnen worden genomen. Hierdoor kan wellicht een eventuele volgende nationale lockdown worden verkomen.

Op lange termijn zijn de mogelijkheden nog breder: inzicht in de gezondheidstoestand (nationaal en regionaal) en andere virussen en sociale trends van de inwoners van Nederland en andere parameters waarin de data uit het rioolwater inzicht geven.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Deze innovatie is op de toekomst gericht en speelt in op snel kunnen handelen bij eventuele bedreigingen (of juist verbeteringen) die op ons af komen. Zorgkosten niet explosief laten stijgen.
 
Dus via een altijd beschikbare bron, sneller weten wat er speelt bij de algehele bevolking van Nederland.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Nergens op de wereld zien we dat de driehoek beleid (ministerie VWS), wetenschap (het RIVM) en uitvoering (alle waterschappen en hun labs) met deze snelheid en op deze schaal de rioolwatermonitoring tijdens de coronapandemie landelijk heeft kunnen opzetten.

De nationale rioolwatermonitor staat er, in zeer korte tijd gezamenlijk tot stand gebracht. Dat kan alleen door elkaar te vertrouwen en samen flexibel de uitdaging aan te gaan.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Video werkbezoek Hugo de Jonge:
 

https://www.uvw.nl/big-brown-data-langjarig-rioolwateronderzoek

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/rioolwater

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/rioolwater


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Imke Leenen / Mark van der Werf

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 2

02-08-22 om 16:58

Dat staat eigenlijk ook al deels onder 2. "Via andere parameters leren we over o.a. diabetes, obesitas, medicijngebruik en zelfs kanker. Ook sociale trends kunnen gevolgd worden, zoals drugs, stimulerende middelen en bijvoorbeeld de productie van explosieven."
Momenteel zijn we dit gezamenlijk aan het onderzoeken en we verwachten begin 2022 de eerste pilots te gaan laten lopen. Momenteel kijken we naar voor pilots in 3 verschillende aspecten: het Nationale Preventie Akkoord (roken en zoetstoffen), Gezonde leefomgeving (microplastics) en Infectieziekten preparedness (bv west nijl virus of andere nieuwe dreigingen). 

Imke Leenen
16 sep. 2021 om 11.11

Archiveerder 2

02-08-22 om 16:59

Heb ook hier een vraag. Je beschrijft "Op lange termijn zijn de mogelijkheden nog breder: inzicht in de gezondheidstoestand (nationaal en regionaal) en andere virussen en sociale trends van de inwoners van Nederland en andere parameters waarin de data uit het rioolwater inzicht geven."

Zou je dit kunnen verduidelijken met meerdere concrete voorbeelden en aan wat voor termijn moeten we denken? Alvast bedankt!

Martijn van Berkel
15 sep. 2021 om 23.15

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen