Melding klaar, starten maar !

Winnovatie Het Waterschapshuis 21-09-2021
49 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Melding klaar, starten maar is een samenwerking van twee waterschappen en een gemeente met als doel om op basis van zoveel mogelijke bestaande middelen (argeloze) burgers wegwijs te maken in complexe en eenvoudige situaties.  Wetgeving en instanties stapelen zich steeds meer op: bij wie moet ik  zijn, wat is voor mij relevant en wat kan ik doen? Melding klaar ,starten richt zich op meer dan 100.000 meldingen (landelijk gezien) van initiatief nemers die een eenvoudig initiatief hebben en daar direct toestemming voor krijgen, vanuit bijzondere wetgeving (waaronder APV) en de omgevingswet: zoals een klein evenement met een beschoeiing, duiker met een uitrit en alle andere gevallen waarbij meerdere instanties of wetgeving betrokken is. Melding klaar, starten maar  kan een grote bijdrage leveren aan energietransitie en klimaatdoelstellingen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Voor initiatiefnemers is voldoen aan 1 wetgeving bij 1instantie eenvoudig. Elk meervoud maakt het complex. Wat van de ene overheid mag is door de andere niet toegestaan. Melding klaar, starten maar loodst de initiatiefnemer door alle digitale regels die op die plaats gelden, bakent de grens tussen direct starten en wachten op vergunning scherp af en informeert alle betrokken overheden in één keer. Hierdoor houdt de initiatiefnemer regie over zijn eigen activiteiten en worden verrassingen tijdens handhaving uitgesloten. De overheid krijgt een extra  stuurmiddel in handen om klimaatdoelstellingen en energietransitie te realiseren door afbakening wat kan en mag en welke subsidies daarvoor gelden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Melding klaar, starten maar ontsluit (als proof of concept) alle wet- en regelgeving die geografisch herleidbaar is. Ieder bevoegd gezag kan daar regels voor aanleveren. We gebruiken huidige regels die er zijn als voorbeeld en delen het initiatief met alle overheidsinstanties. Pfas, stikstof, subsidie voor 1 of meerdere regelingen, fijnstof, regionale en/of locale besluiten en elke andere geo-geloceerde regel vanuit elke overheid kan aan dit concept worden toegevoegd waarbij de burger/bedrijf weet: dit mag ik doen, dit moet ik indienen en daar moet ik op wachten waarbij alle instanties ook geïnformeerd worden. De initiatiefnemer ziet die melding ook direct terug. Melding klaar, starten maar beoogt leverancier onafhankelijk te zijn.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Overheden zijn beter geïnformeerd en zijn geen tijd meer kwijt aan toestemming te verlenen aan iets wat zeker mag. Overheden weten ook van elkaar dat de initiatiefnemer dit initiatiefnemer correct heeft gemeld. Gezamenlijke handhaving is een mogelijkheid. Een klein evenement meet een aangepaste beschoeiing hoeft door een overheid bekeken te worden. Het sluit tegenstrijdigheid tussen overheden uit, waardoor rechtsgang bij meldingen wordt voorkomen. Initiatiefnemers houden inzicht en overzicht en kunnen zo bijdragen aan een betere samenleving. Met jaarlijks 100.000 geschatte meldingen en een tijdsbesteding van 1 uur per melding spreken we over miljoenen euro per jaar.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Het digitaal makkelijk ontsluiten van regels ten behoeve van initiatieven draagt iets bij. Het makkelijk kunnen invoegen van regels waardoor duurzame regels bevordert worden draagt heel veel bij. De duidelijkheid voor burger en overheid neemt toe. Voor gemeenten is melding klaar starten maar een makkelijk middel om bijvoorbeeld in wijken met een grote druk op het riool bijvoorbeeld subsidieregels te maken voor groene daken. De melding van de aanleg van een groen dak, kan met bewijs (foto van situatie) direct tot subsidieverstrekking leiden. Het stimuleren van biodiversiteit, natuurvriendelijke oevers, weidevogels en milieumaatregelen wordt dan laagdrempelig, toegankelijk en lokaal beheersbaar.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Melding klaar, starten maar is door HHNK bedacht. In de uitwerking van het concept met Geodan (digitale regels) en de SIM groep (klantreis-dienstverlening) ontstond het idee om via winnovatie partners erbij te zoeken. Met de Dommel en Schagen is melding klaar, starten maar ingediend als subsidieaanvraag bij het Ministerie van BZK/innovatie digitale overheid. Deze subsidie is verleend. De lokale overheid biedt de initiatiefnemer een klantreis aan op basis van eigen beheersbare regels (met onderscheid tussen melding/vergunning). Daarbij wordt het concept (uiteindelijk) leveranciers onafhankelijk. De (lokale) overheid treft natuurlijk wel voorzieningen voor aansluiting op en inbedding in eigen infrastructuur.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen