Hoe bereikbaar zijn onze wateren nou echt? Uitgevoerd door Stichting RAVON.

Winnovatie Het Waterschapshuis 22-09-2021
41 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Voor dit onderzoek (de Power to the PalingPrijs) is voor het eerst grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van al onze wateren voor vis. Ook de kleinere wateren zijn meegenomen. Die vallen vaak buiten de boot om de bereikbaarheid voor vis te verbeteren, terwijl we in Nederland circa 330.000 kilometer aan slootlengte hebben. In het volledige watersysteem zijn 70.000+ potentiele knelpunten meegenomen om het volledige leefgebied van de paling in kaart te brengen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Dit onderzoek heeft voor het eerst alle knelpunten voor vis in de Nederlandse wateren in kaart gebracht. Door dit onderzoek zien we waar de knelpunten liggen en kunnen waterbeheerders gericht maatregelen nemen; bijv. vispassages aanleggen of verbeteren.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Dit onderzoek is uniek; voor het eerst op deze schaal uitgevoerd en daarnaast volledig dekkend. Het rapport n.a.v. het onderzoek bevat een ranking van de verschillende waterbeheerders. De ranking is samengesteld op basis van toegankelijk leefgebied waarbij we de (1) voortgang, (2) huidige situatie en (3) toekomstvisie kwantificeren. Hiermee weten we nu dus precies waar de knelpunten in de Nederlandse wateren liggen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Inmiddels is er nav dit rapport een motie (Grinwis cs) in de TK aangenomen om te onderzoeken hoe het onderhoud aan dammen, sluizen en andere kunstwerken gecombineerd kan worden met het beter doorlaatbaar maken van deze obstakels voor o.a. paling.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Het rapport draagt direct en in de hele breedte bij aan het verbeteren van leefgebied van trekvissen zoals de paling. Doordat de knelpunten in kaart zijn gebracht, kunnen deze worden aangepakt en het leefgebied en de visstand zelf worden verbeterd.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Dit uitgebreide onderzoek van stichting RAVON is mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de Nationale Visroutekaart, Nederland Leeft, Rijkswaterstaat WVL, Rijkswaterstaat Zee en Delta en Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening, Nature at Work, de Nationale Postcodeloterij, Good Fish en de World Fish Migration Foundation. De ranking in het rapport roept op tot samenwerking door onze bevindingen aan te bieden aan waterbeheerders.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Power To The Paling Prijs rapport


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Ecologen Martijn Schiphouwer en Mark Groen van Stichting RAVON.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen