Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis zorgt voor laagdrempelige,

Winnovatie Het Waterschapshuis 27-09-2021
58 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Royal HaskoningDHV, samen de projectorganisatie, hebben voor dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld voor bewoners en belangstellenden. In dit digitale bezoekerscentrum is het mogelijk om op een laagdrempelige en interactieve manier informatie over het project te raadplegen en in gesprek te gaan met het waterschap en de gebiedspartners. Hierin komt alles rond de dijkversterking samen; uitleg, filmpjes, ontwerptekeningen, en rapportages. Daarnaast  worden er meekoppelkansen in de etalage gezet van omgevingspartners bij het project. Ook kunnen bewoners hier eenvoudig reageren op de plannen. Dit alles onderstreept de integrale samenwerking tussen het waterschap en al haar partners bij dit project. Bekijk het digitaal bezoekerscentrum hier.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Bij grote projecten in de openbare ruimte is het vaak een uitdaging om te zorgen voor een effectieve betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden. Voor dit project kwamen daar de uitdagingen van de coronaperiode bij. Tegelijkertijd wilden we deze situatie ook benutten om een nieuwe groep mensen aan te spreken die afwezig zijn bij bewonersavonden. De digitale toegankelijkheid van het bezoekerscentrum zorgt voor een veilige en laagdrempelige manier van informatieverstrekking. Deze manier is  voor meerdere verschillende leeftijdsgroepen ook aansprekender dan traditionele manieren van bewonersparticipatie. Ook zijn ze minder afhankelijk van bewonersavonden om de informatie te krijgen die voor hen relevant is.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Een dergelijk digitaal bezoekerscentrum voor direct contact met bewoners is nog niet eerder op deze manier ingezet. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap het centrum gecombineerd met een serie livestreams én een wandelevent, de Dijk3Daagse, om het contact nog laagdrempeliger te maken. Het bezoekerscentrum biedt voor het hele project één samenhangende omgeving.  Een omgeving waarin het waterschap de opgave, de samenwerkingspartners de meekoppelkansen en het aannemersteam innovatieve dijkversterkingstechnieken toe kan lichten, allemaal onder één dak. De ruimte in de invulling zijn volledig toegespitst op het project en de bezoekers vinden op een speelse manier hun weg naar voor hen relevante informatie.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het digitaal bezoekerscentrum in combinatie met de extra aandacht via de livestreams en mogelijkheden tot 1-op-1 gesprekken zorgt voor een integraler omgevingsproces. Doordat veel meer mensen via deze weg bereikt kunnen worden, liggen de kosten per participerende burger lager en is deze oplossing efficiënter. Daarnaast kan een breder en beter geïnformeerd publiek bijdragen aan een verkleining van kosten, omdat naar verwachting onvolledig geïnformeerde omwonenden eerder bezwaarprocedures zullen aanspannen. Het bezoekerscentrum kan doelmatig worden opgezet omdat de expertise hiervoor volledig aanwezig is binnen de projectorganisatie en de lijntjes kort. Dit geldt zowel voor de technisch-inhoudelijke als communicatieve aspecten.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Omdat zowel het hoofdproject (de dijkversterking) als de meekoppelprojecten onder één dak worden meegenomen, besparen de samenwerkingspartners ook kosten in het communiceren van hun plannen met de omgeving. Het bezoekerscentrum biedt ook een kans om duurzame ambities, projecten en meekoppelkansen van het project op een prominente plek een podium te geven. Hierdoor kan de meerwaarde van de gecombineerde projecten beter worden toegelicht en wordt duurzaamheid als belangrijk thema neergezet dat als integraal onderdeel van de dijkversterking wordt meegenomen.
Ook worden door het digitale bezoekerscentrum reisbewegingen van bewoners en projectmedewerkers aanzienlijk beperkt.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het digitale bezoekerscentrum is de centrale plaats in de samenwerking tussen omgeving, waterschap, ingenieursteam en gebiedspartners bij de dijkversterking. Voor elke partij is er ruimte aanwezig om informatie te verstrekken en input op te halen van belanghebbenden via digitale reactieformulieren. Dit bevordert de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dit omvangrijke parelproject. Via een centrale facilitator en gezamenlijk brainstormen over de inhoud is gezorgd voor een interactieve, afwisselende en informatieve invulling van de ruimte. Het is daarom met recht een co-productie van alle verschillende disciplines en partners die bij het project betrokken zijn.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.royalhaskoningdhv.com/magazines/3DExpo-HDSR-CUB/
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/diensten/diensten-van-a-tot-z/3d-expo-ruimte-zorgt-voor-unieke-bezoekerservaring/11866
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/nieuws/nieuws/kijk-livestream/
in het nieuws:
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/culemborgse-veer/nieuws/nieuws/digitaal/
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/digitaal-bezoekerscentrum-over-dijkversterking-lekdijk
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43673/icoongebied-utrecht-in-eerste-digitale-bezoekerscentrum/?topicsid=
https://www.houtensnieuws.nl/lokaal/overig/694966/waterschap-stelt-plan-op-hoofdlijnen-dijkversterking-culemborgs


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Royal HaskoningDHV

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen