Innovatieve samenwerking Proeftuin Blijdorp

Winnovatie Het Waterschapshuis 27-09-2021
55 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Diergaarde Blijdorp is een van de oudste dierentuinen in Nederland en een proeftuin voor de innovaties op gebied van Deltatechnologie & Water. Een typische plek voor het waterschap van de toekomst. Centraal in de grote stad Rotterdam werkt een bont gezelschap van overheden, bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen samen aan innovatieve oplossingen voor het waterbeheer. Wateroplossingen voor de toekomst staat centraal voor de betrokken partijen: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeente Rotterdam, VPdelta, Diergaarde Blijdorp, Hogeschool Rotterdam, TU Delft en natuurlijk innovatieve start-ups. Het watersysteem van de diergaarde is verweven met het stedelijke watersysteem. Dit zorgde voor de nodige problemen over en weer. Maar het bleek ook een unieke mogelijkheid voor studenten te zijn, om onderzoek te doen naar waterkwaliteit en de werking van het watersysteem. Voor de problemen in de Diergaarde werden slimme en vernieuwende oplossingen bedacht en geïmplementeerd. Daarnaast maakt de relatief veilige omgeving het een geschikte plek voor start-ups om hun innovaties te testen en demonstreren. Hiermee wordt de stap naar opschaling in de echte wereld kleiner. Tegelijkertijd is het een mooi podium om jaarlijkse 1,5 miljoen bezoekers te informeren over klimaatverandering, watergebruik en de nieuwe duurzame oplossingen in de stad of bij hen thuis. Kortom, een innovatieve, bruisende samenwerking van publieke en private partijen, die de handen ineen slaan voor vernieuwende oplossingen en klimaatadaptieve steden.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De innovatieve samenwerking lost meerdere problemen op:
* De waterkwaliteit in de stedelijke polder en de Diergaarde zelf was ondermaats.
* Er was een vraag naar locaties voor onderzoek en start-ups in stedelijke omgeving.
* De Diergaarde moest klimaatbestendig worden gemaakt (o.a. problemen met overstorten en droogte).

Sinds het samenwerkingsverband is er veel onderzoek gedaan, het watersysteem is in beeld gebracht en sterk verbeterd. Deze samenwerking smaakte naar meer en de diergaarde werd omgetoverd tot proeftuin voor innovaties. Want klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en circulaire economie vragen om nieuwe oplossingen.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De samenwerking is als organisatievorm, maar ook technisch gezien vernieuwend. Met 28 hectare naast het centrum van Rotterdam is de Diergaarde een ‘stad in een stad’ met bijzondere inwoners en heel veel bezoekers. Dé plek voor start-ups om te experimenteren met hun innovaties en samen te werken met lokale en regionale waterbeheerders en kennisinstellingen.
Tegelijk biedt de proeftuin de mogelijkheid om 1,5 miljoen bezoekers per jaar te informeren over klimaatverandering, wat overheden daarvoor doen, en wat mensen zelf kunnen doen. Er staan nog veel projectideeën en onderzoeken in de planning, dus er is zeker sprake van vasthoudendheid en doorontwikkeling.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De aanpassingen en innovaties in de Diergaarde leveren een kostenbesparing op voor de Diergaarde, en lossen ook problemen op voor het waterschap en de gemeente. Zo zorgt het klimaatbestendige ervoor dat de Diergaarde 30% van haar drinkwaterverbruik kan vervangen door regenwater.
Met het etaleren en communiceren van de waterinnovaties bereiken we ongeveer jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Middels educatie en communicatie maken we hen klimaat- en waterbewust. We informeren over subsidies en wat men zelf thuis allemaal kan doen.
Voor start-ups levert de proeftuin bekendheid van hun innovatie en een springplank naar de echte markt.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Naast de hierboven genoemde impact op het klimaat- en waterbewustzijn is de Diergaarde zelf duurzamer geworden. Dit heeft voor de stad Rotterdam impact: minder afvoer van regenwater naar het riool, 30% minder drinkwaterverbruik, minder wateroverlast. Tot slot een betere waterkwaliteit van de singels in en om de diergaarde, door het realiseren van een circulerend watersysteem in Blijdorp. Middels het etaleren van deze oplossingen en ideeën aan zoveel bezoekers en ze ook handelingsperspectief te bieden over wat zij zelf kunnen doen aan een duurzamer Nederland, dragen we hier zeker aan bij.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Een veelheid van partijen werkt samen in de proeftuin. Het is een meerjarige samenwerking met een dynamisch karakter die ook in de toekomst behouden zal worden. Op verschillende manieren werken we samen: bij studentenonderzoek, experimenten van start-ups en samenwerking van overheden en private partners om het  watersysteem te optimaliseren. In de samenwerking met start-ups kan snel geschakeld worden en biedt de diergaarde mogelijkheden om projecten te realiseren. Voor betrokken overheden is het ook de ideale plek om bij het publiek aandacht te vragen voor klimaatverandering en waterbeheer.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Proeftuin innovatie: Proeftuin Diergaarde Blijdorp biedt ruimte aan dieren én innovatie - TU Delft Campus
Een greep uit de innovatieve oplossingen die getest worden in de proeftuin:

Klimaatbestendig voorplein:
Onder de grond wordt regenwater opgevangen met bufferblocks. Dit water wordt vervolgens gezuiverd met Bluebloqs. Hierdoor kan het worden hergebruikt voor dieren en planten. (\ie ook: https://www.diergaardeblijdorp.nl/klimaatbestendig-voorplein en https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/innovatief-systeem-voor-regenopvang-op-voorplein-blijdorp)

Pond:
In twee vijvers test Nova Innova prototypes van POND. Een technologie die uit vervuild water energie opwekt en de waterkwaliteit meet. Later zullen de installaties ook de waterkwaliteit gaan visualiseren. (zie ook: POND - drijvende energiefabriek (winnovatie.nl))

Reefy:
In het oceanium liggen stapelbare ‘legoblokken’ uit natuurlijke materialen gemaakt door Reefy. Deze kunnen fungeren als golfbrekers en zijn tegelijkertijd leefruimtes voor zeedieren en -vegetatie. (zie ook: Proeftuin Diergaarde Blijdorp biedt ruimte aan dieren én innovatie - TU Delft Campus)

Waterzuiverende natuurtuinhttps://www.bwz-ingenieurs.nl/projecten/visie-natuurtuin-diergaarde-blijdorp/

Verder zijn er plannen om de volgende innovaties een plek te geven in diergaarde Blijdorp:

  • Een groen gevelsysteem dat tegelijkertijd afvalwater zuivert (Muuras)
  • Een ‘soft robot’ - geïnspireerd op de octopus - die kan worden ingezet voor inspecties van onderwaterobjecten.
  • Waterpasserende tegels gemaakt met de reststroom bagger.
  • Drijvende, circulaire eilanden waarop vegetatie kan groeien om hiermee de waterkwaliteit te verbeteren.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

VPdelta, in samenwerking met HHSK, gemeente Rotterdam, Diergaarde Blijdorp, Hogeschool Rotterdam, TU Delft en allerlei start-ups

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 2

02-08-22 om 16:50

Zou je nog wat concrete voorbeelden kunnen noemen?
De artikelen gaan over het voorplein en de natuurtuin.
Welke innovatieve oplossingen zijn nog meer allemaal getest en/of geïmplementeerd? 

Martijn van Berkel
28 sep. 2021 om 08.04

Archiveerder 2

02-08-22 om 16:51

@Martijn van Berkel

Dag Martijn,
Ik heb onze inzending wat aangepast; bij de aanvullende informatie staan nu ter illustratie meerdere innovaties vermeld!

Giel Scheepers
29 sep. 2021 om 16.12

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen