Jeugdbestuur - voor nu en voor de toekomst

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2021
40 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Het jeugdbestuur bestaat uit een mooie mix van zeven jongens en meiden in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Deze jongeren verbinden zich - in ieder geval - één heel schooljaar aan ons werk. Ze dragen zelf bij aan hun opvolging in het jeugdbestuur. Als jongerenvertegenwoordigers adviseren zij het bestuur op de onderwerpen en thema’s die voor hén belangrijk zijn. Daarnaast houden ze ons scherp op dezelfde thema’s waar wij als waterschap mee bezig zijn: water, klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie. Maar bekeken vanuit een ander perspectief. Tegelijkertijd kan én durft het jeugdbestuur de boodschap van het waterschap goed te vertalen naar leeftijdsgenoten en de kring daaromheen. Het waterschap maakt zich op voor inspirerende jaren waarin ambtenaren, bestuur en jongeren écht gaan samenwerken aan water.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Jongeren bewegen zich ten volste midden in de maatschappij. Ze gaan daardoor anders om met de grote vraagstukken van onze tijd. Het jeugdbestuur kan ons voorzien van expertise om ons werk en de dingen die we doen beter en toekomstbestendiger te maken. Juist de jongeren kunnen beoordelen of zij in de toekomst baat hebben bij onze werkwijzen. Daarnaast zijn waterschappers lange-termijn-denkers; we doen immers werk dat over hele lange termijn doorwerking heeft . Dus óók voor toekomstige generaties. Het is belangrijk dat ook de toekomstige generaties zich daarom bewust zijn van de impact van water. Omdat water(schaps)bewustzijn nog geen vanzelfsprekendheid is onder jongeren, betrekken we de jongeren zelf in ons waterschap.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het Jeugdbestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is vernieuwend, omdat er een voltallig bestuur in het leven is geroepen dat een eigen bestuursagenda zal opzetten. Juist het kiezen van de eigen agenda maakt dit jeugdbestuur uniek. De jongeren krijgen de vrijheid om te adviseren op de thema's die voor henzelf belangrijk zijn. Zij zijn echt voorloper in deze sociale innovatie. De leden van het jeugdbestuur 'steken hun nek uit' binnen hun generatie. Hun motivatie en gedrevenheid om van het jeugdbestuur een blijvend succes te maken is heel groot!


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De meerwaarde van dit idee zit in het actief deelnemen van de jeugd. De maatschappelijke betrokkenheid van de jongeren zal ons werk verrijken. De invloed en inspraak van de 'klimaatgeneratie' zal resultaat opleveren dat lastig in geld is uit te drukken, maar des te meer in duurzaam resultaat. Daarnaast maken jongeren al voor zij achttien zijn kennis met het waterschap en het bestuurswerk. Dit jeugdbestuur vertegenwoordigt en betrekt haar eigen omgeving. Te denken valt aan school, familie en vrienden. Hiermee wordt een investering gedaan voor de toekomst, die zich blijvend zal terugbetalen in het ontstaan van waterschapsbewustzijn.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Duurzame ontwikkeling kan alleen als ook de behoeften van toekomstige generaties gewaarborgd worden. Door de jongeren van nu aan tafel te krijgen hebben de generaties van de toekomst hun inbreng. Het waterschap is meer dan ooit bezig met duurzaamheid, met name op het gebied van klimaatverandering. Dit leeft enorm onder jongeren. Ze willen meepraten over de toekomst die juist hen aangaat. Via het jeugdbestuur van Vallei en Veluwe wordt dat mogelijk.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het Jeugdbestuur van Vallei en Veluwe is een goed voorbeeld van participatie van jongeren in het werk van het waterschap. Door hen een eigen bestuursagenda te laten opstellen krijgen ze daadwerkelijk invloed binnen het waterschap. Dit motiveert en inspireert de jongeren, maar ook de medewerkers en het bestuur van het waterschap. Waterschap Vallei en Veluwe wil samenwerken met toekomstige generaties, deze samenwerking krijgt vorm in het jeugdbestuur.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/2021/september/eerste-jeugdbestuur/
Video van de installatie van het jeugdbestuur: https://www.youtube.com/watch?v=8Cjn8vaUD5I


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Vallei en Veluwe; Wilhelmine Rambonnet - Jeugddijkgraaf

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen