Waterschap waterstof H2 producent

Winnovatie Het Waterschapshuis 03-09-2021
49 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Wij staan als Nederland en natuurlijk ook als waterschappen voor een aantal zeer grote uitdagingen! Daarin zullen belangrijke en ingrijpende stappen gezet moeten worden voor het klimaatakkoord.  Dit heeft consequenties voor onder andere de energietransitie  en het werken naar klimaatneutraliteit! De waterschappen willen als waterautoriteit hierin ook het voortouw nemen en hebben hiervoor ook een benodigde brede deskundigheid in huis. In dit kader worden al veel activiteiten ontplooit en in de praktijk gebracht zoals de grondstoffenfabriek, energieproductie van elektriciteit en gas en de verwijdering van microverontreinigingen. De waterstof productie is de nieuwe uitdaging!


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

In dit kader is het  produceren van waterstof door de waterautoriteit gelet op de energietransitie een passende aanvulling. Waterstof wordt wel gezien als de ontbrekende schakel in de energietransitie.    
De waterschappen zijn goed verspreid over het hele land. Het afvalwater wordt getransporteerd naar alle communale waterzuiveringen waar dit wordt gezuiverd. In dit zuiveringsproces kan ook de productie van waterstof worden geïntegreerd. Waterstof kan worden geproduceerd door elektrolyse waarbij ook een aantal microverontreinigingen mede verwijderd kunnen worden. Daarnaast kan ook waterstof worden geproduceerd uit gas dat al op veel zuiveringen wordt geproduceerd.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De waterschappen staan bekend als waterautoriteit. Maar zijn nog helemaal niet in beeld voor de waterstofproductie dat juist de plek is waar kennis en innovatie over water(stof) samenkomen. Waterstof is de ontbrekende schakel in de energietransitie en de waterschappen kunnen daar met hun landelijke dekking een stevige bijdrage aan leveren.  Wereldwijd wordt er hard gewerkt om de productie nog productiever te maken. Nederland wil zich graag profileren als koploper met waterstof.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Op de communale waterzuiveringen reinigen we het afvalwater en produceren we grondstoffen. Daar maken we grote stappen in. Waterstof is daarbij een goede aanvulling. Daarmee pakken we ook een belangrijke rol in de energietransitie waarbij waterstof een cruciale rol krijgt toe gemeten.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door de toename van groene waterstofproductie kan het gebruik van fossiele brandstoffen bij b.v. zware industrie of zware vervoersmiddelen afnemen en daarmee ook de CO2-footprint.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Om de waterstof productie bij de waterschappen goed van de grond te laten komen is intensieve samenwerking met waterstofspecialisten, waterschappen, overheden, universiteiten en energiebedrijven van cruciaal belang om Nederland door deze energietransitie te leiden


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

In dit zuiveringsproces kan ook de productie van waterstof worden geïntegreerd. Waterstof kan worden geproduceerd door elektrolyse waarbij ook een aantal microverontreinigingen mede verwijderd kunnen worden. Daarnaast kan ook waterstof worden geproduceerd uit gas dat al op veel zuiveringen wordt geproduceerd. Beide productiemethoden zijn op dit moment nog volop in ontwikkeling en daarin kunnen de waterschappen een cruciale stap zetten. Voor de productie van groene waterstof is natuurlijk wel groene stroom benodigd, die al op veel zuiveringen wordt geproduceerd.  In het klimaatakkoord wordt waterstof veelvuldig aangegeven. Voor de ontwikkeling van waterstof zijn ook voor 2021 Europese subsidies beschikbaar gesteld.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Bart van der Griendt - Waterschap Vallei en Veluwe

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen