De solar watermonitor: toekomstbestendig beheer van waternetwerken

Winnovatie Het Waterschapshuis 13-09-2021
49 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De solar watermonitor is een duurzame, toekomstbestendige en klimaatneutrale oplossing voor het uitvoeren van watermetingen. Het product voorziet in een stand-alone oplossing voor het verzamelen en versturen van waterdata. De solar watermonitor is aan vier zijden bekleed met zonnepanelen en is voorzien van een accu, waardoor het systeem volledig zonder netaansluiting functioneert. Daarnaast wordt door het minimalistische ontwerp de landschapsvervuiling beperkt. De solar watermonitor kan worden gebruikt met een veelzijdigheid aan sensoren. Door de ingebouwde telemetrie-oplossing wordt de verzamelde data direct doorgestuurd naar het centrale automatiseringssysteem van het waterschap of hoogheemraadschap.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Dat het Nederlandse waternetwerk onder invloed van de klimaatveranderingseffecten mee moet bewegen, is afgelopen zomers duidelijk gemaakt. Zowel Europa’s droogte and ‘flood waters’ moeten  worden opgevangen in onze Delta’s. Door het waternetwerk te meten kan het worden beheerst – bij droogte wordt water vastgehouden; bij aankomende extreme neerslag snel ruimte gemaakt om de neerslag op te vangen.

De solar watermonitor zorgt voor meer inzicht door dataverzameling. In zuidelijk Nederland wordt nu op een twintigtal plaatsen peil en stroomsnelheid stand-alone op afstand gemeten en verzameld in het centrale automatiseringssysteem. Naast debiet, kunnen ook andere sensoren gekoppeld worden aan de solar watermonitor, zoals voor waterkwaliteit.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De solar watermonitor is eenvoudig te plaatsen en snel implementeerbaar op vrijwel iedere locatie, zonder aansluiting op het centrale elektriciteitsnetwerk. Samen met de betonfundering, zorgt dit ervoor dat voor de plaatsing geen graafwerkzaamheden vereist zijn, zodat de natuur niet verstoord wordt, maar ook het centrale e-netwerk niet wordt belast.

Volgens het principe ‘wek je energie op waar je deze gebruikt’, hoeft energie niet onnodig getransporteerd te worden en voorkomen we ‘solar met teruglevering’ waar de problemen van verduurzaming bij netwerkbeheerders worden neergelegd. Door de verticale integratie van de zonnepanelen wordt ook in de winter maximale energieopbrengst bereikt en ontstaat er geen hinder van vuil, mos of sneeuw.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De solar watermonitor bespaart energie en de aansluiting en het beheer van het centrale e-netwerk. Het doordachte ontwerp maakt het installatiegemak groot en het beheer onderhoudsarm. Recent zijn in Waterschap Aa en Maas op verschillende locaties meerdere solar watermonitoren per dag geplaatst. De installatie wordt zo compleet mogelijk prefab gerealiseerd. Naast dat het aantal uren van technici bij plaatsing beperkt is, worden ook tijd en middelen bespaard bij het verzamelen van de data door waterschappen. Peil- en watersysteembeheerders krijgen meer inzicht en kunnen beter geïnformeerd schakelen in stuwaansturingen. De grootste waarde van de solar watermonitor is de data die zorgt voor een goed geïnformeerd waterbeheer, dat kan bijsturen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De solar watermonitor is meer dan een klimaatneutrale oplossing. Waar bij veel andere duurzame oplossingen sprake is van compensatie, zorgt de solar watermonitor voor zijn eigen energieopwekking en -opslag. Er is dus geen sprake van teruglevering van energie bij een overschot of opname bij een tekort.  

Daarnaast zijn de gebruikte materialen voor het grootste deel herbruikbaar. Ook tijdens de plaatsing is de milieubelasting minimaal: er zijn geen kilometers graafwerkzaamheden voor de elektriciteitsvoorziening benodigd en de plaatsing neemt slechts enkele uren in beslag.

Ten slotte wordt door het sturen van stuwen op basis van de data uit de watermonitor, de biodiversiteit zo goed mogelijk bewaakt.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De solar watermonitor is een samenwerking tussen SPIRIT solar power supply en Modderkolk. SPIRIT heeft ruime ervaring met het ontwerpen van stand-alone producten op zonne-energie en Modderkolk is een bekende naam op het gebied van watermanagement. De expertises van beide bedrijven zijn samengebracht in de solar watermonitor en zorgen voor een unieke samenwerking waarin toekomstbestendig en duurzaam waterbeheer centraal staat.

Ook zijn de normen van de waterschappen met betrekking tot techniek, kwaliteit en esthetiek in het ontwerp meegenomen. Dat is het resultaat van Modderkolks domeinkennis, intensief klantcontact en 25 jaar ervaring bij waterschappen. Het resultaat is universeel maatwerk op de klantbehoefte.

Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Link naar videobijdrage hoe Modderkolk zich richt op een duurzame toekomst: https://www.linkedin.com/posts/modderkolk_modderkolk-draagt-bij-aan-een-duurzame-samenleving-activity-6810172331449745408-sI82


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Spirit Solar Lighting en Modderkolk

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen