Superkritische watervergassing: “De missing link technologie naar een duurzame samenleving”

Winnovatie Het Waterschapshuis 21-09-2021
169 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

SCW heeft als eerste bedrijf ter wereld op industriële schaal een super kritische watervergassings fabriek gebouwd. Water is superkritisch boven 375 oC en 221 bar, hierdoor ontleden alle natte organische reststromen in een syngas dat katalytisch kan worden omgezet in groengas of groen waterstof. SCW heeft ongeveer 280 miljoen SDE subsidie beschikt gekregen voor productie van groen gas. Op dit moment wordt de fabriek in Alkmaar afgebouwd en opgestart op crude glycerol en wordt getest met andere reststromen. In de komende 5 jaar wil SCW met haar partner Gasunie een half miljard m3 (20 Pj) groengas productiecapaciteit realiseren. Daarnaast heeft SCW een CCU technologie ontwikkeld waarmee CO2 wordt vastgelegd in nuttige producten.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Er is geen duurzame technologie voor de verwerking van natte problematische organische stromen. Drogen en verbranden is te duur en niet duurzaam. Zuiveringsslib wordt nu nog verbrand maar kan met deze technologie in één stap volledig worden omgezet in groen gas waarbij de CO2 wordt vastgelegd in nuttige carbonaat poeders (oa groen cement). Tevens worden zware metalen teruggewonnen. Het proces is ook geschikt voor vergassing van plastic wat veelal via onze watergangen de zee in gaat. Voor plastic moet er wel water worden toegevoegd dat kan bijvoorbeeld door een blend te maken met ons slib. Waarvoor zouden we dan nog vergisten? Uiteindelijk biedt deze technologie de kans de hele rwzi veel eenvoudiger en schoner in te richten.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

In 2016 leerde HHNK SCW kennen, toen waren het een zestal mensen die een pilot bedreven in een gehuurde ruimte. Nu staat er een eigen fabriek met meer dan 50 tot op het bot gemotiveerde werknemers met uitgebreide labfaciliteiten en vindt de opstart plaats. Gaandeweg zijn Gasunie, PPGM en Invest.nl als aandeelhouders ingestapt en is SDE subsidie verkregen. De komende jaren worden enorm spannend. SCW wil heel graag proeven doen met zuiveringsslib daartoe zijn inmiddels 8 waterschappen uitgenodigd voor een bezoek in oktober. Dan willen we tot een proevenprogramma komen. Maar dit gaat verder dan slib vergassen. De CCU technologie is voor waterschappen veel belangrijker. Het is dan wel belangrijk om verder dan alleen taakgericht te gaan denken!!


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De policy van SCW is om fabrieken te bouwen boven op het hoge drukgas netwerk. Hierdoor kan zonder compressiekosten het gas in het 70 bar netwerk van Gasunie worden ingevoegd waar onbeperkte buffercapaciteit aanwezig is. Het overall proces inclusief CCU technologie is niet CO2 -neutraal maar zelfs CO2 negatief en zal naar verwachting goedkoper zijn dan conventionele verwerking van (natte) reststromen. Er blijft geen digistaat over omdat alles naar moleculen wordt omgezet en reststromen hoeven niet eerst te worden gedroogd wat veel CO2 uitstoot en energiekosten bespaart. Dit zal in een proevenprogramma nader worden onderzocht, samen met de ervaringen van de huidige opstart met crude glycerol. Maar de (duurzaamheids)potentie is giga.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Subkritische en superkritische processen gaan een essentiële rol spelen bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. Verbranden is eindig en processen als conventioneel vergassen, pyrolyse etc. zijn al jaren veelbelovend maar breken niet door. Plastic recycleren in bermpaaltjes is een tijdelijke oplossing, omzetten in groen gas onder vastlegging van CO2 in nuttige producten is next level. SCW is bezig om o.a. groen cement te maken, cement is verantwoordelijk voor 5% van de mondiale CO2 emissie. Het groene gas gaat de chemie in om eventueel weer maagdelijk plastic te maken of andere nuttige producten. Naast methaan kan ook gestuurd worden op andere waardevolle gassen zoals bijvoorbeeld waterstof of etheen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

HHNK probeert al 2 jaar andere waterschappen te bewegen om onderzoek te gaan doen met SCW. Het is best lastig om andere waterschappen te overtuigen dat er momenteel in Alkmaar iets unieks aan het gebeuren is. Dit gaat veel verder dan zuiveringsslib superkritisch vergassen. Waterschappen verhogen voor miljarden de dijken door de CO2 die wij als mensheid uitstoten. Als zich dan zo'n uniek bedrijf als SCW aandient wat organische reststromen in een keer en volledig kan omzetten in groen gas gecombineerd met een technologie die CO2 vastlegt in nuttige producten dan moeten de waterschappen toch mee willen doen aan zo'n ontwikkeling? Of het gaat lukken dat gaan we zien, maar als het iemand lukt dan is het SCW en dan gaat dit de hele wereld over.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

www.scwsystems.com 
www.gasunie.nl/projecten/superkritische-watervergassing 
www.invest-nl.nl/portefeuille/scw-systems 
www.pggm.nl/persberichten/PFZW-investeert-in-revolutionaire-groene-energietechnologie/


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

George Zoutberg en Ronald Koolen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:08

Hoi George,
kun je het proces ook gebruiken voor het verwaarden van bagger materialen?

M.Sc. Ghada Sukkar
22 sep. 2021 om 16.58

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:09

@M.c. Ghada Sukkar

Hoi Ghada,
Ik reageer wat later omdat ik  op vakantie was. Ik ben net weer begonnen. In principe kun je alles wat organische stof bevat omzetten. Bagger met organisch materiaal zou ook moeten kunnen, maar je moet wel voldoende organische DS hebben om het efficient te laten plaatsvinden. Voor slib geldt dat dat het niet lonend is om 3% DS te vergassen, je hebt ook te maken met een rendement natuurlijk. Maar 18% of hoger zal goed gaan qua balans. En SCW wil ook plastic vergassen daar heb je dan wel weer water voor nodig en dan zou je bv een mix van 8% slib (goed verpompbaar) en plastic kunnen maken. Het superkritische vergassingsproces moet in een waterige omgeving plaatsvinden. Ik ben geen bagger expert, maar je houdt natuurlijk ook een fractie over die niet organisch is. Dat zal verschillen per soort bagger denk ik. Maar het is echt een hele spectaculaire ontwikkeling Ghada. Ik heb nog nooit zo'n bevlogen club mensen meegemaakt.

Groet
George

George Zoutberg
4 okt. 2021 om 09.43

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen