Elektrisch baggeren: Emissievrij werken op de Langeraarse plassen voor waterkwaliteit

Winnovatie Het Waterschapshuis 23-09-2021
58 keer bekeken 3 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

De noordelijke plas van de Langeraarse Plassen wordt gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. De plas is 75ha groot.  Uit de plas wordt 380.000m3 bagger verwijderd met de elektrische baggerzuiger. Midden op de plas wordt een slibvang met diameter van 200m en 7m diepte gegraven met een elektrische kraan. Uit de zuidelijke plas wordt 50.000m3 bagger elektrisch verwijderd. De grond uit de slibvang wordt toegepast in een natuurzone van 4ha groot in de noordelijke plas. 


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Een reductie van stikstofuitstoot tijdens het uitvoeren van benodigde en reguliere water-(onderhouds)werkzaamheden zoals baggeren en graven. Geen gebruik van diesel maar elektriciteit! De gebruikte elektriciteit is in dit geval ook groene stroom en daardoor CO2neutraal. Een bestaande baggerzuiger en kraan zijn omgebouwd van diesel naar elektrisch.
Een verbetering van de waterkwaliteit wordt bereikt door de combinatie van baggeren, het graven van een slibvang en de aanleg van een natuurzone. Deze combinatie is nog niet eerder uitgevoerd op een veenplas van deze grootte.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Op deze schaalgrootte is er nog nooit gebruikgemaakt van elektrische machines voor baggerwerkzaamheden. Het daadwerkelijk op de markt zetten van de uitvraag voor uitstootvrije/emissievrije baggerwerkzaamheden is de eerste in de waterschapswereld. Hier is zowel ambtelijk als bestuurlijk hard voor gewerkt om ondanks de risico’s en de onzekerheden draagvlak te verkrijgen.  
Ook is de combinatie van maatregelen vernieuwend; baggeren, het graven van een slibvang en de aanleg van een natuurzone. Dit wordt voor het eerst op een veenplas toegepast.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Ten eerste: Reductie van de stikstofuitstoot (hoewel er nu nog hogere kosten zijn voor de uitvoering dan bij  een gangbare diesel baggerklus). Ten tweede: Dit werk bereidt de weg voor nieuwe elektrische baggerklussen. De aannemer is nu voorbereid met een elektrische zuiger en kraan!  
Concreet kostenefficiënt is het niet, de besparing zit in het emissievrij uitvoeren van de werkzaamheden en het voor de markt aantrekkelijk maken van deze werkwijze.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Omdat geen diesel wordt gebruikt, wordt er 417ton CO2 bespaard in dit project. De opgedane ervaring kan in nieuwe baggerwerken worden toegepast en draagt op die wijze bij aan een verlaging van de stikstofuitstoot en het duurzaam uitvoeren van reguliere waterschapstaken.
Het baggeren, de slibvang en de natuurzone dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Langeraarse Plassen. De Europese kaderrichtlijn water staat aan de basis van deze maatregelen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Bij de aanvang van het project is een werkgroep met omwonenden en belanghebbenden uit de directe omgeving opgericht. De omgeving heeft een grote invloed op de planvorming gehad en wordt nu tijdens de uitvoering zorgvuldig meegenomen. Daarnaast is de samenwerking tussen Rijnland, adviesbureau Niebeek en diverse deskundigen bepalend geweest voor de wijze van uitvoer en de keuze om emissievrij te gaan werken. Aannemer J.P. Schilder is de uitdaging aangegaan met Rijnland om het werk elektrisch uit te voeren. Door hun inspanningen levert de energieleverancier niet alleen “gewone” stroom maar wordt 100% groene stroom geleverd. De provincie Zuid-Holland draagt bij met een POP3-subsidie.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Sjaak Langeslag (hoogheemraad) en aanvang baggeren: https://www.youtube.com/watch?v=-q2mVuolIOg
https://www.rijnland.net/actueel/nieuwsoverzicht/rijnland-start-met-elektrisch-baggeren-in-langeraarse-plassen/
https://www.ad.nl/alphen/het-baggeren-op-de-langeraarse-plassen-is-begonnen-en-voor-het-eerst-met-schone-elektrische-machines~aff9266a/
Voor meer foto's: https://hhrijnland.smugmug.com/KRW-waterlichamen-waterkwaliteit/Langeraarse-Plassen/Elektrisch-baggeren-Langeraar


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Marleen van der Dussen, omgevingsmanager

Afbeeldingen

3  reacties

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:24

Beste Marleen,
hoe verhouden de kosten (zonder subsidie) met een gangbare alternatief?

M.Sc. Ghada Sukkar
27 sep. 2021 om 13.24

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:39

@M.Sc. Ghada Sukkar

Goedemorgen Ghada, ik vraag dat even specifiek na, ik kom erop terug.

Marleen Dussen
29 sep. 2021 om 10.53

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:40

@M.Sc. Ghada Sukkar

Het blijkt een lastige vraag te zijn omdat er geen vergelijkingsmateriaal is (er is geen prijs ingediend voor traditionele uitvoeringswijze).
Wat we wel weten:

  • De kosten voor dit project komen overeen met de raming obv traditionele uitvoering

  • Met name de investeringskosten zijn hoog (ombouw zuiger/aanschaf kraan)

  • De aannemer neemt dat mee in de bedrijfseconomische investering en afschrijving, en maar deels in het project

  • Voor Rijnland wordt het project daardoor dus niet duurder

  • De projectgebonden investering (de electra aansluiting Paradijsweg, de electrakabels naar de trafopontons etc) zorgen nauwelijks voor meerkosten omdat het wordt verdeeld over een groot werk met veel m3 (totaal 400.000 m3)

De combinatie van een groot werk, met een investering door de aannemer (en  zijn verwachting dat er meer van dit soort werken gaan komen) heeft ertoe geleid dat het voor Rijnland geen meerkosten geeft. 
Ik hoop dat hiermee de vraag is beantwoord?

Marleen Dussen
29 sep. 2021 om 12.19

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen