DOSmaatje, het 'maatje' dat je helpt met het kiezen van duurzame materialen

Winnovatie Het Waterschapshuis 29-09-2021
267 keer bekeken 4 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Waterschappen gebruiken voor de realisatie van projecten een breed scala aan materialen, in aanzienlijke hoeveelheden. Door de milieubelasting van deze materialen inzichtelijk te maken, is het mogelijk om materialen te kiezen die het milieu zo min mogelijk belasten. Het hiervoor ‘standaard’ gebruikte Dubocalc geeft inzicht in de milieubelasting van diverse materialen, maar heeft een hoog detailniveau, het kost behoorlijk wat tijd om het te gebruiken en vergt de nodige kennis en ervaring om tot een goede berekening te komen. Om een breder publiek eenvoudig een duurzame materiaalkeuze te kunnen laten maken, hebben we DOSmaatje ontwikkeld. DOS staat voor Duurzaam Opdrachtgever Schap. Het DOS team is onderdeel van het Duurzaamheids programma van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Met DOSmaatje kun je snel en met veel minder informatie & voorkennis een eerste inschatting maken welke materialen je het beste zou kunnen toepassen. DOSmaatje is bedoeld om vroegtijdig in je project te gebruiken; in een latere fase kun je Dubocalc toepassen. DOSmaatje werkt met dezelfde database als Dubocalc maar is veel gebruiksvriendelijker en er is minder ‘invulwerk’ nodig. Na het invullen van slechts 3 ‘stappen’ geeft DOSmaatje een overzicht van beschikbare materialen en hoe deze zich onderling verhouden wat betreft milieubelasting. De uitkomsten geven geen (MKI) score maar een ‘richting’ aan. Zo kun je in een vroegtijdig stadium binnen een project het gesprek met elkaar aangaan, met als doel om tot zo duurzaam mogelijke materiaalkeuzes te komen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Met DOSmaatje kun je al vroegtijdig in je project of programma op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier inzicht krijgen in de milieubelasting van diverse materialen. Het kost minder tijd en vergt minder voorkennis dan het ‘standaard’ gebruikte Dubocalc. In de eerste fase van je project is Dubocalc erg gedetailleerd, wat in deze fase nog niet echt nodig is. De uitkomsten van DOSmaatje helpen bij het gesprek binnen je (project)team, met als doel om materialen te kiezen die het milieu zo min mogelijk belasten.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

DOSmaatje maakt de keuze voor het toepassen van duurzamere materialen nu voor iedereen mogelijk. Zo wordt duurzaamheid concreet gemaakt via een tool die voor iedereen toepasbaar is. Na het invullen van slechts 3 ‘stappen’ geeft DOSmaatje een overzicht van de beschikbare materialen voor het beoogde doel en hoe deze zich onderling verhouden wat betreft duurzaamheid en milieubelasting. Dit maakt het maken van verantwoorde keuzes eenvoudiger en sneller mogelijk.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

DOSmaatje maakt het voor iedere willekeurige medewerker mogelijk om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de milieubelasting van materialen. Er is geen opleiding, licentie of iets dergelijks nodig om met DOSmaatje te kunnen werken.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Als de uitkomsten van DOSmaatje worden opgevolgd zal de gebruiker kiezen voor materialen die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat heeft onder andere een lage of lagere CO2 uitstoot tot gevolg, dit draagt bij aan de landelijke klimaatdoelstellingen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het concept van DOSmaatje is ontwikkeld door het DOSteam (Duurzaam Opdrachtgever Schap) van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Daarbij heeft een werkgroep, die met name uit vertegenwoordigers van assetteams bestond, een belangrijke bijdrage geleverd. Na het ontwikkelen van het concept hebben enkele medewerkers van RHDHV de achterliggende milieudata aangeleverd en de werking van DOSmaatje verfijnd. DOSmaatje is gepresenteerd tijdens enkele landelijke bijeenkomsten voor waterschappen en Dubocalc-gebruikers. Dat leverde diverse positieve reacties op. DOSmaatje is inmiddels beschikbaar gesteld aan enkele waterschappen en een aannemer.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Linde Reidsma en Johan Leguijt, van het Duurzaam Opdrachtgever Schap team van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In samenwerking met diverse collega's.

Afbeeldingen

4  reacties

Archiveerder 2

29-07-22 om 12:57

Mooi concreet hulpmiddel dat projectteams helpt om de ambities van het bestuur te vertalen naar duurzame maatregelen in de realisatie van onze doelstellingen, het uitvoeren van projecten!

Remco Bentum
30 sep. 2021 om 08.26

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:18

is het een app? kan het een app worden?

M.Sc. Ghada Sukkar
29 sep. 2021 om 16.43

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:19

@M.Sc. Ghada Sukkar

Het is nu nog een excel bestand, maar wie weet wordt het later n app.  DOSmaatje is te downloaden via de website van HDSR. NB: DOSmaatje is gebaseerd op landelijke data die, wat ons betreft, nog verder uitgebreid en verbeterd moet worden. Wanneer deze data beschikbaar komt kan DOSmaatje geüpdatet worden en nog betere uitkomsten geven.  

Johan Leguijt
29 sep. 2021 om 16.58

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:19

Je beste maatje is je DOSmaatje.. al 900 jaar een feit maar nu bruikbaar voor iedereen uitgeschreven!

Roland Kastelein
29 sep. 2021 om 15.20

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen