Gezonder water door gemalen en pompen Vismigreerbaar zonder grote ingrepen, water en energie verspil

Winnovatie Het Waterschapshuis 22-09-2021
44 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Nederlandse waterbeheerders bezitten bijna 7.000 gemalen en pompeenheden welke volgens aankomende normering NEN8775 visveilig en vismigreerbaar dienen te worden gemaakt om vismortaliteit te verminderen en viswelzijn voor biodiversiteit, waterkwaliteit en natuurherstel te bevorderen. Door de komst van de inmiddels bewezen meest effectieve vispassage Smart Vislift (winnaar waterinnovatieprijs 2019), heeft Hoogheemraadschap van Delfland Vislift b.v. gevraagd ook een effectieve vispassage te bedenken speciaal voor gemaal en boezemmigratie. De "Smart Vislift UP".


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De visstand is in Nederland met meer dan 70% afgenomen en paling zelfs met 93%, voor gezond water moet vis(soorten)bestand worden hersteld. Nederland is de Vissluis richting Europa daarom moeten wij ook de gemalen open maken voor vissen. Uit onderzoek blijken traditionele gemaal vispassages hiervoor minder efficiënt, storingsgevoelig en in conflict met peilbeheer. Tevens verspillen traditionele vispassages veel water en energie. Om gemalen te gaan ombouwen met visvriendelijke pompen gaat deze gemaal KRW opgave Nederlands waterbeheer meer dan 2 miljard kosten.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De inmiddels in Nederland, Amerika gepatenteerde (en EU patentpanding) automatisch vismigratieperiode vissoort gestuurde flowcontrol, met zoet waterbesparende functie. Optimale vismigratie voor alle vissoorten, zonder waterverspilling in harmonie en in controle van peilbeheer.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Gemalen efficiënt vismigreerbaar, zonder veel kosten, zoetwater en energieverspilling. Online meet en controleerbaar waardoor gerichter onderhoud kan plegen en men weet of de vispassage werkt om desinvesteringen te kunnen voorkomen. Inclusief automatische vissen, waterkwaliteit en waterkwantiteit monitoring waardoor periodieke KRW rapportages automatisch worden. En als extra bijvangst dat gemalen niet behoeven te worden verbouwd voor NEN8775 visveilheid doelstellingen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Geen zoetwater en energieverspilling vispassage en gemalen, en een positieve bijdrage aan CO2 reductie door gebruik van hoofdzakelijk gerecyclede kunststoffen en plastic-soup als grondstof. Vanwege plug&play ontwerp 80% minder bouwplaatshandelingen en hierdoor minder machine en transport uitstoot.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Innoveren doe je samen, ieder item van vernieuwing behoeft een specialisme. Je kunt in je eentje niet overal verstand van hebben. De Ontwikkeling van de Smart Vislift UP is een nauwe samenwerking tussen studenten TU-Delft (hydrologie), Stichting Ravon (aquatische ecologie onderzoek, power to the paling), Hoogheemraadschap van Delftland waar de eerste Smart Vislift UP inmiddels maanden operationeel is en al meer dan 20.000 vissen langs gemaal Voordijkhoornse heeft laten migreren naar hun opgroeigebied en natuurlijk habitat.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Een gezonde visstand zorgt voor gezond water, onze Nederlandse goede waterbeheersing moet nu ook goed gaan worden voor onze vissen en daarmee de natuur. De opgedane kennis vanuit de Smart Vislift standaard (winnaar Nederlandse waterinnovatieprijs digitale transformatie 2019) heeft voor migratie effectiviteit van stuwen al het verschil gemaakt. Deze innovatie is inmiddels een heel bedrijf geworden met een team dat dagelijks bezig is met inzet voor vismigratie en vissenwelzijn. De Nederlandse waterinnovatieprijs 2021 kan de Smart Vislift UP en daarmee de vissen weer een enorme toevlucht geven door erkenning. Laat de prijs van 2019 niet in de weg staan voor deze nieuwe unieke innovatie en samenwerkingen?


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Vislift bv & Hoogheemraadschap van Delfland

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen