Boek inspiratie : Start

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-06-2021
181 keer bekeken 6 reacties

Als mede organisator van deze challange denk ik regelmatig na en komen er ideeën op. Hiermee wil ik jullie inspireren. Ik hoop dat je opstapt en mee gaan denken met een eigen idee of een toevoeging op dit idee. 

Mijn circulaire stadswijk steunt op de volgende pijlers:

- de samenleving: bewustzijn dat duurzaamheid de norm wordt: veel astronauten die terugkomen willen maar 1 ding: die prachtige blauwe planeet behouden: 

- regelgeving : In de ruimte gelden onze regels niet en kunnen we een nieuw systeem gaan bouwen. Hoe zien die eruit, hoe zorgen we ervoor dat het ecosysteem waar wij onderdeel van uitmaken weer op de eerste plek komt?

-de natuur en het ecosysteem als basis en inspiratiebron. Als astronaut kan je in- en uitzoomen en leren. Hoe functioneert het leven als geheel systeem en op micro en nano schaal. Daarna kijken brengt ons op duurzame circulaire oplossingen

- de technologie: kringlopen sluiten door de inzet van bewezen technieken en innovatie. Ruimteschepen zijn een en al technologie en die moet ook bewezen zijn, want we willen niet dat het mis gaat. Niks mis dus met inzet van bewezen technologieën, naast natuurlijk de benodigde test en ontwikkelruimte voor nieuwe.

Deze verandering in cultuur en systeem noemen we de nieuwe economie. Die begint met het besef dat we het anders willen en samen te gaan zitten over het hoe. Ik hoop van harte dat deze challange daaraan bijdraagt.

Book deze ruimtereis, doe mee door zelf een (deel) idee in te dienen of door je inspiratie met ons te delen in een reactie op dit idee, voor een gezamenlijke reis van inspiratie.

Beschrijf hoe in jouw concept water, voedsel en energie zelfvoorzienend gemaakt worden.

Voedsel

Voor de voedselvoorziening hebben we bij een vegetarisch dieet 1600 m2 per persoon nodig. In Nederland is er 2400 m2 per persoon (inclusief water). Zelfvoorzienendheid in voedsel vraagt dus om meervoudig ruimtegebruik en een eetcultuur transitie: want we gebruiken nu 0,5 ha per persoon en om te overleven zou je met 400 m2 uit kunnen.

Electronica

De grootste foodprint qua materiaalgebruik ligt bij onze elektronische apparatuur. De materialen en technieken zijn niet iets om lokaal te produceren of recyclen. 

Energie

De Nederlander verbruikt thuis 1200 kWh/j aan elektriciteit. Dit kan worden opgewekt door 5 m2 aan zonnepanelen. Het is dus meer een opslagvraagstuk dan een grote claim op het ruimtegebruik

Verwarming

De Nederlander verbruik aan warmte is circa 4000 kWh/j. Dat kan een stuk minder door isolatie, en een echte claim op de ruimte met  17 m2 aan zonnepaneel is het niet, al zijn er betere, minder grondstoffen verbruikende oplossingen voor warmte.

Transport

We gaan zelfvoorzienend worden: dat gaat een hoop transportkilometers besparen. Ik vraag me af hoeveel en wat er nog aan transport rest voor de persoonlijke ontmoeting.

Water

Lijkt me simpel zolang we een regenwateroverschot hebben. Bergen wat je voor een jaar nodig hebt. Met het huidige waterverbruik van 120l/inw/d toch nog een ruimtebeslag van 40 m2 en dat kan in de grond.

Bouwmaterialen

Het verbruik aan  bouwmaterialen heeft een behoorlijk food-print en we hebben genoeg voorbeelden hoe dat met natuurlijk lokaal geproduceerde materialen kan. Als we hout nemen dat 40 jaar meegaat hebben we hiervoor circa 400 m2 per inwoner voor nodig. Dat is aanzienlijk en combinatie met voedselproductie ligt voor de hand

Kleren

 50 stuk nieuwe kleren kopen we per persoon per jaar, zo'n 10 kg. Als dat vlas is dat we lokaal kunnen produceren hebben we hiervoor 300 m2 nodig. Dat mag wel wat minder, door langer gebruik en hergebruik en daarnaast kan het stro ingezet worden als bouwmateriaal en het zaad als voedsel (lijnzaadolie)

Afval

 Afval bestaat niet , dus wat gaan we doen met onze voedselresten inclusief fecaliën, versleten materialen en overschot aan water? Het gaat per persoon per jaar over 140 kg GFT, 180 kg poep, 450 kg plas, 19 kg elektronica en lampen. En aan de 60 kg verpakking en 60 kg papier karton doen we natuurlijk niet meer.

Gezonde bodem en  biodiversiteit

Natuurlijk zorgen we in de zelfvoorzienende wijk voor een gezond bodem en voor voldoende ruimte voor natuur en biodiversiteit. Dat draagd ook bij aan onze eigen gezondheid.

 

Deze analyse naar ruimtegebruik leert dat ons voedselsysteem en elektronica echt om rigoureuze verandering vraagt, terwijl de andere aspecten met bestaande technologieën oplosbaar zijn. Bij die oplossingen wil je de natuur niet schaden en daarvoor kan je je ook laten inspireren door de natuur. Voor deze wens heb ik een videootje toegevoegd.

https://www.ettekeinbeweging.com/video-s?wix-vod-video-id=033d6fe3b74a494cae6a5e44c3090b95&wix-vod-comp-id=comp-khtg6vk81

Geef een beschrijving van de benodigde organisatie, rollen en verantwoordelijkheden bij jouw idee.

Een zelfvoorzienende wijk, hoe organiseer je dat? Kijk in het verleden en ook zijn er nog gebieden die basaal zelfvoorzienend zijn. Maar daar is ook veel armoede, kindersterfte, machtsongelijkheid: die voldoen niet aan de sustainable development goals. 

 Voor de organisatie neem ik dus de SDG's als uitgangspunt en kijk eens hoe mooi dat uitpakt bij gemeentes:

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/sdgs-voor-gemeenten-de-5-beste-praktijkvoorbeelden/

De organisatie draagt ook bijdrage aan een gezonde samenleving, met daardoor minimaal medicijngebruik. Inspiratie haal ik uit: 

https://www.allesisgezondheid.nl/nieuws/doen-wat-telt-met-vitale-zones/

Leg uit waarom jouw idee toegevoegde waarde heeft voor de bewoners en de omgeving. Vertel ook hoe jouw idee bijdraagt aan een versnelling van de woningbouw.

Een zelfvoorzienende stadswijk, die voldoet aan de sdg's en waarin je met elkaar werkt aan

  • Een doel om op te staan: zin
  • Goed eten
  • Voldoende beweging
  • Erbij horen,
  • Zinnig werk met inkomen
  • Een gezonde omgeving.

De toegevoegde waarde is er pas als we het gaan realiseren en blijven leren. Dat voorbeeld hebben we nodig om weer in beweging te komen en ook het slot op de woningmarkt vrij te krijgen, Het kan echt mooier, niet alleen voor de stadswijk, maar voor de hele wereld.

Afbeeldingen

6  reacties

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:13

Henny Bron

Het zou helpen als we meer inzetten op actief leven. Meer fysieke beweging, meer lokale samenwerking,  zorg- en dienstverlening. En minder spullen. Dus laten we beginnen met belasting op arbeid fors naar beneden en belasting op spullen flink omhoog.

17 jun. 2021 om 11.26

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:13

projectgroep PHA2USE

Hierbij het idee/reactie van mijn collega  @Mariëlle Mulders

Ik zou de toekomstige stad veel compacter willen zien, ik ben bang dat de opgave van miljoen extra huizen erbij leidt tot verstedelijking van het het platteland. Daarom zou ik een beperking willen van bouwoppervlakte, dus geen 50+ers op groot perceel met grote tuin en alles gelijksvloers, maar kleinere bouwpercelen met daarom flexibele bouwunits, ben je samen dan kleine unit, die uit te breiden is bij eventuele komst van kinderen en weer te verkleinen is als de kids weer uitvliegen. Ik heb op internet zoiets gezien met soort modulaire zeecontainers. Less is more

 

Natuurlijk zijn deze huizen duurzaam ingericht met zonne energie, compost WC’s en zijn de wijken groen voor aangenaam leefklimaat en in strijd tegen hittestress, maar ook als habitat voor vogels en insekten. Bomen struiken van diverse hoogte en soorten. Vanwege thuiswerken wordt nog maar 1 auto per gezin toegestaan, allemaal electrisch. Groene ruimte wordt gebruikt als oefenlocaal voor sporten en repetities van fanfares etc.

 

Verder zou ik in de toekomstige stadswijk veel water willen zien, met een goede diepte en breedte, dat allemaal met elkaar verbonden is. In deze wateren wordt het overtollig regenwater opgevangen en gebruikt voor beregening van tuinen en stadsgroen ipv zoals nu met drinkwater. Bovendien doordat het met elkaar verbonden is, is het heel geschikt voor waterrecreatie (zoals in Friesland) en is het geen stilstaande bak met allerlei waterkwaliteitsproblemen.

Ook de afwatering van wegen gaat hier na de eerste flush naar toe. Met de aanleg en hoogte van stoepen is hier rekening mee gehouden

We lozen dus geen regenwater meer op de grote rivieren, dat vangen we op en gebruiken we binnen ons beheerssysteem. We houden onze eigen broek op. Het water dat we lozen vanuit de zuiveringen is van dezelfde of betere kwaliteit dan het water dat we van instromend oppervlakte water ontvangen

 


Bedankt voor de inspiratie @Mariëlle Mulders!

15 jun. 2021 om 15.43

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:14

Marian Adolphs-Bakx

Super tof Etteke, 

Heel veel succes!

groet van Marian Adolphs

15 jun. 2021 om 15.25

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:14

Marco van Schaik

Etteke,

Mooi overzicht wat er allemaal nodig is om zelfvoorzienend te zijn. En dat je daar onvermijdelijk je consumptiepatroon aan moet aanpassen. Een paar opmerkingen van mijn kant:

- De mogelijkheden om zelfvoorzienend te zijn worden in hoge mate bepaald door bodem en water. Dat geldt met name voor de voedselvoorziening, maar ook de groei van bouwmaterialen en materiaal voor kleding. Gewassen en benodigde arealen die jij noemt zijn bijv. mogelijk op rijke en goed ontwaterde gronden zoals de stroomruggen langs de rivieren. Een zelfvoorzienende wijk vraagt dus voor elk landschapstype een andere uitwerking.

- Voor de energiebehoefte volstaan zonnepanelen niet. De opbrengsten in de beste maanden (mei/juni/juli) bedragen meer dan 10 x die in december. Met alleen batterijen kun je niet voldoende stroom voor zo'n lange periode opslaan. Een combinatie van zon en wind kan dat wel, want de herfst en winter zijn de seizoenen met de hoogste windopbrengst. 

15 jun. 2021 om 12.18

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:14

Sjors Slaats

Hoi @Etteke Wypkema, wat een interessante uiteenzetting. Ook een toffe challenge! Toch wel benieuwd of de focus op zelfvoorzienende steden wel helemaal terecht is, in tegenstelling tot ruimteschepen zijn er natuurlijk veel meer steden die ook samen kunnen werken. Zo maar een gedachte. 

14 jun. 2021 om 11.48

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:14

Etteke Wypkema

Nou hoop ik dat mensen hier hun deel ideeën durven te delen. De realistische, wat al kan en ook de verre toekomst : diegene de we moeten ontwikkelen.

Zo had ik vandaag een discussie met mijn dochter of we de natuurlijke fotosynthese kunnen inzetten voor onze eigen energiebehoefte. Het systeem had ze net voor het thesis bestudeerd, maar dit realistisch inzetten was wat haar betreft nog veel te ver weg. Maar het is wel mijn droom: natuurlijke processen en materialen inzetten voor onze energie behoefte en voor digitalisering (denk daarbij bv aan hoe onze hersenen en zenuwen werken).

 

 

13 jun. 2021 om 20.35

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen