Zelfvoorzienende piramidestad

Winnovatie Het Waterschapshuis 24-05-2021
37 keer bekeken 2 reacties

Zelfvoorzienende piramidestad Om wereldwijd energie en grondstoffen te sparen en verdere ontbossing voor landbouwgrond en veeteelt te voorkomen moeten we naar zelfvoorzienende steden, waarbij wonen, werken, winkelen, ontspannen, landbouw en veeteelt weer op loopafstand komen.

Het behoud van de natuur en eco-systemen gaat daarbij boven de economie. Met deze steden lossen we niet alleen de woningnood op, maar ook het wereldwijde klimaat-, wereldvoedsel-, vluchtelingen- en sloppenprobleem. 

De bewoners van deze steden zijn niet meer gericht op een goede baan, maar door onderlinge samenwerking op voedsel en een fatsoenlijke woning voor iedereen. 

Toelichting:

Wereldwijd naar zelfvoorzienende steden.

Een vreedzame samenleving is alleen maar mogelijk als iedere wereldburger een fatsoenlijke woning heeft en voldoende gezond voedsel. Om die reden moeten overheden wereldwijd niet langer meer gericht zijn op banen voor iedereen, economische groei en duurzaamheid, maar op voldoende gezond voedsel en een fatsoenlijke woning voor iedere wereldburger. Dit is alleen te realiseren door het voortaan bouwen van zelfvoorzienende steden. Deze autoloze steden van 4 tot 8 ha met 5.000 tot 10.000 inwoners liggen bij voorkeur in een bosrijke omgeving van 20 tot 40 ha. De steden produceren alle voedsel voor hun eigen inwoners. De woningen liggen rond autoloze ontmoetingspleinen zo groot al een voetbalveld, waar kinderen weer veilig kunnen spelen en ouderen elkaar ontmoeten. Iedereen is dan weer deel van een gemeenschap. 

Zelfvoorzienende steden zijn de wereldwijde oplossing voor:  

1. de sociale gelijkheid en armoede, omdat iedere wereldburger in deze stad een eigen woning kan kopen, zelfs de allerarmsten met een minimaal inkomen. In Nederland kan je dan al een studio kopen van E 50.000.- of een 4-kamerwoning voor E 100.000.-

2. het wereldvoedselprobleem, omdat elke stad beschikt over een stadslandbouw-systeem, zodat iedere bewoner altijd zijn eigen (onbespoten) voedsel kan produceren op loopafstand. Direct rond zo’n stad is de benodigde (niet-intensieve) veeteelt mogelijk. 

3. het vluchtelingenprobleem, omdat deze steden in eigen regio gebouwd kunnen worden.

4. het sloppenprobleem, omdat de bestaande sloppen, tentenkampen en achterstandswijken door deze steden vervangen kunnen worden. Ook zijn door rampen getroffen steden snel te herbouwen. 

5. het energie- en grondstoffenprobleem, omdat alle nog benodigde energie voor elektriciteit, koeling en verwarming wordt opgewekt door aardwarmte en zonnepanelen op daken.

Als we onze steden daarentegen naoorlogs blijven bouwen zal de energie-behoefte en de jacht op grondstoffen steeds groter worden, helemaal met de energietransitie.

6. het klimaatprobleem, omdat

a. alle wonen, werken, winkelen, ontspannen, landbouw en veeteelt op loop- of fietsafstand mogelijk is. Auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen zijn dan niet meer nodig, waardoor er geen of nauwelijks CO2-uitstoot door het motorische transport meer zal zijn. 

b. verdere ontbossing van de aarde niet meer nodig is, waardoor de huidige CO2-opslag kan worden gehandhaafd. 

Als we daarentegen onze steden naoorlogs blijven bouwen zal in de komende 30 jaar:  

- het stedelijk oppervlak verdubbelen, waarvoor minimaal 3 miljoen km2 moet worden ontbost.

- minimaal 9 miljoen km2 moet worden ontbost voor extra landbouw en veeteelt voor 2 miljard nieuwe wereldburgers.

-  8 miljoen km2 moeten worden ontbost voor de economie en de jacht op grondstoffen.

In totaal moeten we dus in de komende 30 jaar met de naoorlogse stedenbouw 20 miljoen km2 (een gebied zo groot als tweemaal Brazilië en Argentinië samen) van de huidige 50 miljoen km2  ontbossen, dat ook al weer een halvering is van de oorspronkelijke 100 miljoen km2 zo’n 10.000 jaar geleden. Met zelfvoorzienende steden is dat 0 km2.

7. het handhaven van de huidige eco-systemen en bio-diversiteit, omdat met deze steden verdere ontbossing kan worden gestopt. Door zelfvoorzienende steden zullen er dan ook geen plant- en diersoorten meer hoeven uit te sterven.    

Aad Breed, architect en filosoof

www.piramidestad.nl. 06-83228803

p.s.

Dit wonderlijke idee is van Aad Breed. Ik hoorde Aad Breed in een podcast van Patrick Kicken vertellen over de piramidestad: https://podcasts.apple.com/gy/podcast/gevangen-in-gedachtes-en-concepten-oorzaak-taal-aldus/id1095692593?i=1000448128307

Toen ik deze wedstrijd tegenkwam dacht ik meteen aan zijn idee: de piramidestad. Ik heb Aad gebeld en gevraagd of ik het idee op zijn naam mag indienen. Aad was meteen akkoord. Toeval wil dat Aad letterlijk bij mij om de hoek woont, super leuk dus we gaan binnenkort ook live kennismaken.

Vriendelijke groet, Suzanne en Aad

Beschrijf hoe in jouw concept water, voedsel en energie zelfvoorzienend gemaakt worden.

 In de bijlage meer informatie en op de website: http://www.piramidestad.nl/

Voorbeeld nieuwbouw appartementencomplex met 4 pleinen. Totale oppervlakte bouwterrein ongeveer 200.000 m2.

Architect: Aad Breed

– Plan voor 1600 appartementen rondom 4 autoloze ontmoetingspleinen zo groot als een voetbalveld. Eventueel uit te breiden naar 3000 appartementen rond 7 pleinen. Bij 4 pleinen resteert 160.000 m2 voor park of bos (20% bebouwd). Bij 7 pleinen is dit 130.000 m2 (35% bebouwd).
– Op maaiveldhoogte (1e laag) 40.000 m2 parkeergarage
– Op de 2e laag 40.000 m2 voor de stadslandbouw van Plantlab met een voedselproductie voor 40.000 mensen.
– Onder de pleinen 200.000 m2 verhuurbare bedrijfsruimten, kantoren, magazijnen, enz. enz. Het is zelf mogelijk hier alsnog het ziekenhuis te projecteren.
– Boven de pleinen op de 1e laag winkels, scholen, cafés met terrassen op het plein, restaurants, enz. enz. Daarboven alle appartementen.

Qua vormgeving zijn deze stadjes onze nieuwe kathedralen.HOE LOSSEN WE DE WONINGNOOD OP MET EEN NIEUWE VORM VAN LAND- EN STEDENBOUW?

De woningnood is snel op te lossen is met een geheel nieuwe manier van land- en stedenbouw. Alle woningzoekenden moeten dan eerst in overleg met een bank (of andere hypotheekgever) bepalen, wat ze maximaal kunnen uitgeven voor hun koopwoning. Ook woningbouwverenigingen kunnen voor de verhuur aan hun huurders deze woningen kopen. Als dat duidelijk is, moeten de kopers de plattegrond kiezen, die bij deze koopsom mogelijk is. De kopers met de hoge inkomens zijn dan geheel vrij in hun keuze, terwijl de mensen met lage inkomens moeten kiezen uit de kleinste woningen, die te koop zijn voor:

a. 1-kamerwoningen E 48.000.- (met annuïteitenhypotheek zijn de woonlasten E 200.- per maand) b. 2-kamerwoningen E 65.000.- (met annuïteitenhypotheek zijn de woonlasten E 300.- per maand) c. 3-kamerwoningen E 81.000.- (met annuïteitenhypotheek zijn de woonlasten E 400.- per maand) d. 4-kamerwoningen E 99.000.- (met annuïteitenhypotheek E 450.- per maand)

Deze prijzen gelden overal in Nederland, ook in de grote steden. Als dat duidelijk is, kunnen ze elke aannemer in Nederland deze woning laten bouwen, hetgeen goed is voor de werkgelegenheid in krimpgemeenten. (handige kopers kunnen hun woning ook zelf bouwen). Als de woning gereed is, wordt deze in containers (als IKEA-pakket) over de weg vervoerd naar het ruwbouwskelet (conform de parkeergarage van het AVL-ziekenhuis in Amsterdam) van het appartementencomplex in de gemeente van hun voorkeur, en daarin geschoven op de plek van hun voorkeur. (Wellicht komt er nog eens een tijd, dat de eigen woning kan worden uitgezocht en besteld bij IKEA). Rijk en arm, jong en oud wonen dan gemengd, waardoor er een einde komt aan de sociale ongelijkheid. Want deze manier van bouwen leidt ook tot een enorme loonsverhoging. Met deze manier van bouwen kunnen alle starters, alleenstaanden, werk- en daklozen, bijstandstrekkers, asielzoekers en arbeidsmigranten voortaan een woning kopen. Zelfs als ze bv. rond de E 1000.- per maand verdienen, kunnen ze nog altijd een 1- kamerwoning kopen voor E 200.- per maand, die na 30 jaar hun eigendom is. Door deze enorme loonsverhoging kunnen huursubsidies en andere toeslagen vervallen.

In deze compacte, zeer groene en kleinschalige steden woont iedereen rond autoloze ontmoetingspleinen zo groot als een voetbalveld. Deze steden hebben grote voordelen, zoals:

1. Om de woningnood op te lossen moet Nederland in de komende 10 jaar elk jaar 100.000 woningen bouwen. Met deze manier van stedenbouw is daarvoor elk jaar slechts 3 km2 bouwgrond nodig, d.i. 1.75 x 1.75 km, waardoor er niet hoeft te worden gebouwd op de weilanden buiten de gemeenten. Dit is binnen elke gemeente te realiseren door het opkopen van stukken verloederde industrieterreinen of achterstandwijken van minimaal 100 x 100 meter en daar 400 woningen te bouwen. Ook kunnen bestaande wegen hiermee worden overbouwd. Zo zouden bv. in Amsterdam boven de A10 nog ongeveer 100.000 woningen gebouwd kunnen worden,

2. Grotere steden hebben een dambordstructuur, waarbij de witte vakjes bebouwd zijn en de zwarte vakjes park of bos. Dan is voor 100.000 woningen niet 3 km2, maar 6 km2 nodig, d.i. 2.45 x 2.45 km. Het Pampusgebied in Almere zou hier heel geschikt voor zijn. Recreëren op loopafstand is dan mogelijk in het parkgedeelte dat door de hele stad loopt en waarin sportvelden en openlucht-zwembaden kunnen worden opgenomen. Deze steden zijn daardoor extreem groen.

3. Naast de 3 km2 voor 100.000 woningen is er in deze steden nog 15 km2 vloeroppervlak voor winkels, kantoren, bedrijven, lichte industrie, bioscopen, magazijnen, restaurants, ziekenhuizen, enz. enz. Er zijn geen aparte winkelcentra, industrie- of kantoorterreinen meer nodig. Werken, winkelen en vermaak zijn weer mogelijk op loopafstand, hetgeen veel CO2 bespaart.

4. Bouwrijp maken, wegenaanleg, stratenplan, e.d. is niet nodig. Er kan direct op de bouwgrond worden gebouwd. Dit bespaart veel kosten. 5. Alle regenwater kan worden opgevangen in kelders en als vuil water weer hergebruikt worden.

6. Voor kleine steden komt alle energie voor verwarming en koeling uit warmte-koude-opslag met een warmtepomp (kosten ongeveer E 1500.- per woning). Alle elektriciteit komt uit vergistingsinstallaties in combinatie met zonnepanelen op daken en wanden. Vor grotere steden komt alle energie uit diepe geothermie. Met deze methoden zijn levensgevaarlijke kerncentrales, veel ontbossing eisende biomassa-centrales, landschap-ontsierende windmolens en zonneparken op landbouwgrond niet meer nodig. De woningen zijn daardoor al direct aardgasvrij en hoeven niet extra geïsoleerd te worden.

7. Alle auto’s staan uit het zicht geparkeerd op de begane grond. Dit parkeerdek kan worden beheerd door een bedrijf, dat ook auto’s leased. Bewoners hoeven dan niet zelf een auto te kopen, maar kunnen een auto huren als dat nodig is. Dit kan veel CO2 besparen.

8. Elk stadje heeft op de eerste verdieping het stadslandbouwsysteem van Plantlab. Als we jaarlijks 3 km2 met deze steden bebouwen kunnen we met dit systeem jaarlijks 3.000.000 mensen voeden zonder landbouwgrond. Alle voedsel is dan op loopafstand bereikbaar, hetgeen de CO2 bespaart als gevolg van het huidige wereldwijde voedseltransport en de enorme ontbossing voor landbouwgrond. Met deze steden is het wereldvoedselprobleem op te lossen en de ondergang van de natuur te voorkomen.

9. Geen stikstofprobleem, omdat voor de voedselvoorziening geen landbouwgrond nodig is en de woningen overal in Nederland door kleine aannemers gebouwd worden. Geen of nauwelijks werkzaamheden op de bouwplaats, vrijwel alleen montage.

10. De huidige sloppenwijken, tentenkampen voor vluchtelingen en de door rampen getroffen steden kunnen met deze manier van bouwen snel worden vervangen door fatsoenlijke steden, inclusief voedsel. Met het geld van ontwikkelingswerk kunnen de woningen in containers (als IKEA-pakket) met schepen en vrachtauto’s naar de arme landen vervoerd worden, alsook de onderdelen van het stadslandbouw-systeem van Plantlab.

11. Deze steden zijn ook drijvend uit te voeren op caissons.

Met precies dezelfde woningen zijn ook rijtjes-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen te bouwen op de traditionele kavels van de traditionele naoorlogse grond- en energieverslindende stedenbouw. I.p.v 400 won/ha gaan we dan naar ongeveer 40 won/ha + aparte winkelcentra, wegen, straten en industrie- en kantoorterreinen. Daarvoor hebben we dan 30x meer bouwgrond nodig en heel veel energie voor transport met alle gevolgen voor de klimaatverandering en massa-extinctie. Juist om dit te voorkomen moeten we naar deze nieuwe vorm van land- en stedenbouw. 

Geef een beschrijving van de benodigde organisatie, rollen en verantwoordelijkheden bij jouw idee.

  1. In een wereld waarin werkloosheid wereldwijd alleen maar zal toenemen, moeten overheden niet langer gericht zijn op banen, banen en nog eens banen. In plaats van de gerichtheid op ‘geen baan, geen eten’ moeten overheden gericht raken op ‘geen baan en toch een fatsoenlijk bestaan’, precies het tegenovergestelde. Hiervoor moeten werklozen 2 á 3 jaar onder leiding van betaalde vaklui aan de lopende band onbetaaldd werken aan de realisatie van hun eigen piramidesteden, compleet met stadslandbouw en energie, waarna ze beloond worden met een basisinkomen-in-natura, t.w. een schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel en energie. Zij kunnen dan fatsoenlijk leven onafhankelijk van een baan, sociale voorzieningen of angst voor werkloosheid. Dit is mogelijk, omdat piramidesteden zijn gelegoliseerd en door ongeschoolde arbeiders snel en makkelijk te bouwen. De overgeproduceerde woningen moeten verkocht worden voor een prijs, die het gehele plan kostendekkend maakt. Het kost dan niemand wat. In Nederland ligt in zo’n stad de prijs van bv. een 4 kamerwoning op E 98.000.-, incl. btw en grond. Met een annuïteitenhypotheek over 30 jaar is dat E 450.- per maand bij een minimum inkomen van E 22.000.- bruto.
  2. Door het bouwen van piramidesteden zijn auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen niet meer echt nodig, omdat een deel van de bewoners via het verworven basisinkomen-in-natura fatsoenlijk kan leven zonder baan, en het andere deel een baan heeft op loop- of fietsafstand van zijn/haar woning. Er is geen CO2-uitstoot meer als gevolg van auto’s, vrachtauto’s en vliegtuigen. Het fileprobleem is opgelost en het klimaat kan zich herstellen waardoor ook de verdere zeespiegelstijging wordt voorkomen.
  3. Om de 3.5 miljard arme boeren fatsoenlijk te voeden en huisvesten is met piramidesteden 40.000 km2 nodig, een oppervlak ter grootte van Nederland, 50x minder dan Argentinië. Hierdoor voorkomen we het voedselvraagstuk, maar ook door het gebrek aan habitat het uitsterven van dier- en plantensoorten en het verder aantasten van de eco-systmen.

Voorbeeld.

Als we 15 x 15 km (oppervlakte Amsterdam = 225 km2) zouden bebouwen met piramidesteden in dambordstructuur, dan zouden alle 16 miljoen inwoners van Nederland daar gehuisvest en gevoed kunnen worden, waarbij de stad bestaat uit 120 km2 ongerepte natuur/park (witte vakjes) en 120 km2 piramidesteden (zwarte vakjes). Iedereen woont dan rond autoloze pleinen ter grootte van een voetbalveld en op loopafstand van een prachtig park van minimaal 4 km2 (net als Central Park in New York). Omdat alle banen ook op loop- en fietsafstand liggen, zijn er geen files, terwijl de rest van Nederland 40.000 km2 ongerepte natuur kan zijn.

Leg uit waarom jouw idee toegevoegde waarde heeft voor de bewoners en de omgeving. Vertel ook hoe jouw idee bijdraagt aan een versnelling van de woningbouw.

WAAROM WERELDWIJD NAAR EEN NIEUWE VORM VAN LAND- EN STEDENBOUW?

Al miljoenen jaren hebben we om de ongeveer 10.000 jaar een tropische periode en een ijstijd. Normaliter zouden we nu in een ijstijd moeten leven, maar zo rond 1900 is de aarde zeer snel gaan opwarmen. Deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door twee, elkaar versterkende ontwikkelingen. Aan de ene kant de enorme afname van de CO2-opslag door het slopen van de wildernis. Aan de andere kant de enorme toename van de CO2-uitstoot door het wereldwijde transport. Beide hebben alles te maken met onze huidige manier van land- en stedenbouw.

1. De huidige manier van land- en stedenbouw vraagt massale ontbossing, waardoor wereldwijd de opslagmogelijkheden van CO2 zeer snel afnemen. In de komende 30 jaar neemt de wereldbevolking met minimaal 2 miljard mensen toe. Om deze mensen te kunnen voeden en huisvesten moet daarvoor in die 30 jaar ongeveer 12 miljoen km2 wildernis worden gesloopt voor nieuwe landbouwgrond, wegen en steden. Daarnaast moet in die periode omwille van een bloeiende consumptie-economie nog eens 8 miljoen km2 wildernis worden ontbost. In totaal 20 miljoen km2, een gebied zo groot als tweemaal Brazilië en Argentinië samen. Van de 150 miljoen km2 landoppervlak was 10.000 jaar geleden (begin landbouwrevolutie) nog 100 miljoen km2 wildernis, waarvan er door ontbossing als gevolg van de landbouw door de mens in onze tijd nu nog 50 miljoen km2 over is. In de komende 30 jaar gaat deze hoeveelheid nog eens bijna halveren en hebben we nog maar 30 miljoen km2 wildernis over. Dit is fataal voor de CO2-opslag en de biodiversiteit en dan is de noodzakelijke ontbossing als gevolg van grondverarming, misoogsten en bosbranden nog niet eens meegerekend. Al vanaf de landbouwrevolutie is de mens een plaag voor de natuur, waardoor nu massa-extinctie dreigt.

2. Met de huidige manier van land- en stedenbouw zijn wonen, winkelen, landbouw en ontspannen zodanig van elkaar gescheiden, dat het leven na de Tweede Wereldoorlog niet meer mogelijk is zonder auto’s, vrachtauto’s, treinen, schepen of vliegtuigen. Dit veroorzaakt:

a. een enorme toename van de CO2-uitstoot door het massale gebruik van fossiele brandstoffen.
b. een fundamenteel gewijzigde politieke situatie door onze verslaafdheid aan olie.
c. een enorme CO2-uitstoot door het dagelijkse voedseltransport vanuit alle delen van de wereld, vaak uit landen waar honger heerst.
d. de verloedering van onze vooroorlogse steden door al dat dagelijkse transport.
e. de inbeslagname van de publieke ruimte door alle transport, waardoor er geen ontmoetingsruimte meer is voor kinderen en volwassenen.

Conclusie A: Met de huidige manier van land- en stedenbouw is:

1. de klimaatverandering door afname CO2-opslag en massa-extinctie door afname biodiversiteit onontkoombaar. De door de mens bedachte energietransitie maakt dit alleen nog maar erger, omdat we daar heel veel zeldzame grondstoffen voor nodig hebben, die er niet zijn.

2. de uitstoot van CO2 door het gebruik van auto’s, vrachtauto’s, treinen, schepen en vliegtuigen onontkoombaar.

Conclusie B: Voor arme mensen zijn geen woningen te bouwen. Momenteel wonen 1 miljard mensen in mensonterende sloppenwijken. Met de huidige manier van land- en stedenbouw zijn dat er in 2050 niet 1 miljard, maar 3 miljard, hetgeen een enorme toename van de criminaliteit en corruptie impliceert.

Conclusie C: Om de bestaande wildernis te behouden, de klimaatverandering te stoppen en massa-extinctie te voorkomen is een vorm van land- en stedenbouw noodzakelijk, waarbij geen verdere ontbossing nodig is. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

2  reacties

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:41

Annelies Balkema

De schetsen in het boekje spreken tot de verbeelding. Als ik het goed begrijp is de kern van dit idee het stapelen en in blokken afwisselen van functies in de ruimte, waarbij huizen compact en gestandaardiseerd zijn en alle buitenruimten gezamenlijk   zijn, hierdoor worden ook de kosten van wonen verlaagd wat een stuk gelijkheid waarborgt. De compactheid helpt ook bij de circulariteit maar zal ook veel vragen - bv een hele efficiënte voorzieningen; voor drinkwater, afvalwaterzuivering, energie en voedselproductie in het Plantlab. Wordt dit met name high tech? Of hoe creëren we een stadsnatuur met hoogwaardige biodiversiteit met ruimte voor productie van voedsel en het circulair produceren van andere grondstoffen en energie? 

Ook het samenleven zal veranderen, hoe creëren we fijne leefomgeving waarin iedereen tot zijn recht komt in een relatief beperkte ruimte? Ontstaat er een sociale cohesie in groepen bijvoorbeeld de woningen aan 1 groen vlak? Doen we alles in de stad om de wildernis te ontzien of is er rond de stad nog een groene schil voor landbouw en recreatie?

Met vriendelijke groet,

Annelies Balkema

28 mei 2021 om 15.14

Archiveerder 3

31-07-22 om 15:42

Aad en Suzanne Breed en Giardina

Het is juist uitgangspunt dat rond elke stadje een schil ligt van groen, park of bos, waarin recreatie en niet-intensieve veeteelt mogelijk is. De stadjes hebben een dambordstructuur, waarbij de witte vakjes bebouwing zijn en de zwarte vakjes bos of park. Elk stadje (wit vakje) is dus omringd met 4 zwarte (groene) vakjes. 

gr. Aad 

NB. Toelichting wordt aangepast.

13 jun. 2021 om 09.37

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen