Aquathermie zonder gebruik van filters en metalen platenwisselaars, waardoor exploitatiekosten na in

Winnovatie Het Waterschapshuis 02-09-2021
206 keer bekeken 0 reacties

MEFA Energy Systems warmtewisselaar tbv Aquathermie. Over het algemeen wordt bij aquathermie aan een systeem gedacht, waarbij water uit oppervlaktewater wordt opgepompt en door een filtersysteem geleid, waarna de warmte middels metalen platenwisselaars uit het water wordt onttrokken.

Het afgekoelde water wordt weer geloosd, de warmte wordt opgeslagen in een WKO.

Dit algemeen gangbare systeem is niet alleen prijzig als investering, tevens komen jaarlijkse kosten terug vanwege het reinigen, dan wel vervangen van het filtersysteem, de pompen en mogelijke storingen in de platenwisselaars.

Bij MEFA Energy Systems ontwikkelen we modules, die in de basis bestaan uit van kanaaltjes voorziene kunststof panelen, waar doorheen de vloeistof loopt, die van temperatuur verandert. Deze opgewarmde vloeistof is dan geschikt om direct aan een warmtepomp te koppelen, dan wel aan een WKO-systeem over te dragen voor later gebruik middels een warmtepomp.

De modules worden in het oppervlakteater geplaatst, eventueel in een aan 2 zijden van een opening voorziene betonnen bak, waardoorheen het water kan worden gepompt voor een nog betere warmteoverdracht. De “pomp” kan hierbij ook een soort bootschroef zijn. Een geringe doorstroming van water is voldoende.

De benodigde ruimte voor dit systeem (in het water) is weliswaar (veel) groter, de kosten, met name van periodiek onderhoud en vervanging van onderdelen, zullen veel geringer zijn. Mocht zich vervuiling voordoen, kunnen de panelen eenvoudig van bovenaf worden “schoongeveegd”. Deze oplossing kan in kanalen, rivieren en meren worden toegepast voor TEO.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om dit toe te passen voor TEA. Hiervoor kan mogelijk het effluentkanaal van een RWZI worden gebruikt. Met een temperatuur van ca. 9’C tot 22‘C kan een warmtepompsysteem zonder WKO direct worden gebruikt.

Het systeem wordt voor kleinere vermogens toegepast. Het lijkt echter interessant en verder onderzoek waard om dit ook als gelijkwaardig alternatief voor de conventionele techniek (met filters/platenwisselaars/wko) voor veel grotere systemen toe te passen. Zowel technisch, ecologisch als financieel.


Onderzoeksvraag
Ontwerpelement/techniek

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen