kreeften-tape

Winnovatie Het Waterschapshuis 12-01-2021
150 keer bekeken 1 reacties

Beschrijving

Oorsprong idee:
-Spinrag
-Geepvisserij
De de tandjes van de geep blijven kleven aan de dunne zijden garen van de ‘Silkerogen’ .

 Ontwerp:
-Matten (van zwaar gaas bijvoorbeeld, materiaal dat zinkt in ieder geval) met de lange vezels (bijv. zijde/ nylon)
->Hier blijven de kreeften met hun pootjes en scharen aan kleven.
-Langs randen/ oevers (mogelijk overdekt tegen verstrikking van bijv reigers)
-Aas: (visresten/-afval) in het midden van de matten.
-Selectief -> vissen zijn te glad om gevangen te worden.

Toegevoegde bestanden

1  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 14:44

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 16.53

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen