Vangsysteem voor invasieve rivierkreeften

Winnovatie Het Waterschapshuis 03-12-2020
20 keer bekeken 3 reacties

Uitgangspunt is: kreeften kunnen niet zwemmen, alleen lopen en klimmen. Het vangtuig dat exclusief voor kreeften werkt, heeft twee componenten.

Aan de ene kant heeft het de structuur heeft van een normale fuik, met mazen waardoor kleine diertjes kunnen ontsnappen en waar een kreeft op en in kan klimmen. Er zijn één of meer ingangen geconstrueerd als normale fuik, zodanig  dat een dier dat naar binnen gaat, het er niet meer door terug kan. 

Aan de andere kant heeft het de structuur van een doos met gladde wanden en bovenzijde, die aansluit op het gedeelte dat de structuur heeft van een normale fuik. Die mag aan de onderkant een netstructuur hebben, maar de zijwanden en bovenwand moeten dicht en zo glad zijn dat de kreeft geen grip heeft. 

Bovenin het "doos"-gedeelte, tegen het plafond aan en/of in het plafond zitten gaten waardoor vissen en vooral paling als beschermde soort, weer door naar buiten kan zwemmen zolang het vangtuig in het water ligt. 

Je kunt overwegen om de wanden van de doos taps naar boven naar elkaar toe te laten lopen, dan wordt het nog moeilijker voor een kreeft om te klimmen.

Het voorste deel van de bovenkant van de doos kan worden geopend vlak voordat de fuik wordt opgehaald, waardoor de (geschrokken) vissen en andere beestjes er uit kunnen. De kreeften blijven zitten, want ze kunnen niet tegen de wand van de gladde doos op klimmen. Haal je het vangtuig vervolgens zo op dat de kreeft terugglijden het net-gedeelte in (of daar blijven), dan hoef je ook niet perse het vangtuig horizontaal uit het water te nemen. 

De fuik wordt einde dag uitgezet en blijft 's nachts liggen binnen in de fuik liggen of hangen één of meerdere korfjes voor het aas. Dat voorkomt dat de eerste paar kreeften het aas opvreten en de fuik niet meer interessant is voor de rest.

Het beste aas is naar onze ervaring (in het buitenland, vooral Zweden) stukjes witvis, dus voorn. 

Dit vangt grote en kleine kreeften, zeker als op dezelfde plek het vangtuig meerdere malen wordt uitgezet. 

Dit vangsysteem voegt geen leed toe aan de dieren. Ze blijven tot het moment dat het vangsysteem wordt opgehaald, in hun natuurlijk habitat. Het verzamelen van de kreeften uit het vangsysteem is ook niet bezwaarlijk omdat het amfibieën zijn. Doden kan met behulp van stikstof. Verkoop voor consumptie is ook een mogelijkheid, dan worden de kreeften gedood door ze in kokend water te gooien. 

Afbeeldingen

3  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 16:29

Kees van Oosten

Overigens is het mogelijk om uit de vangst eventueel aanwezige inheemse soorten te selecteren. Deze zijn makkelijk te herkennen, maar zullen verder zelden aanwezig zijn omdat een schimmel die de invasieve soorten bij zich dragen of waar zij resistent voor zijn, de inheemse soorten doden. 

3 dec. 2020 om 11.43

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 16:30

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Bedankt voor het inzenden van je idee! Volgende week - 12 januari - sluit de challenge en start het beoordelingsproces van de jury. Wie er in de jury zit kun je op de website zien. Natuurlijk gunnen we je de hoofdprijs van €1000,-. En hopen we dat de jury jouw idee kiest als het beste idee. Je zou de jury kunnen helpen door nog een keer goed naar je idee te kijken. Is jouw idee duidelijk genoeg uitgewerkt voor de jury om te begrijpen? Misschien kun je nog een tekening of foto bijvoegen? Als je vindt dat je idee duidelijk genoeg is, dan hopen we dat je de hoofdprijs wint.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

4 jan. 2021 om 09.35

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 16:30

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

Nogmaals hartelijk bedankt voor je deelname aan de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland. Helaas is je idee in de tweede beoordelingsronde afgevallen. Hoewel het idee voldoende was uitgewerkt, heeft de jury beoordeeld dat andere ideeën beter voldoen aan de vooraf gestelde criteria.

Omdat we alle ideeën tóch een plek willen geven, komt je idee - samen met alle andere ingediende ideeën - geanonimiseerd in het inspiratieboek dat we maken naar aanleiding van deze challenge. Dit boek is klaar op de dag van de prijsuitreiking, dus op 12 februari 2021. Uiteraard krijg je van ons een exemplaar van dit boek!

Wellicht kunnen we je idee in een ander stadium nog gebruiken of het door andere organisaties worden benut. In dat verband willen we je ook nadrukkelijk wijzen op het vervolg van deze ideeën-wedstrijd zoals dit vanaf februari vanuit Delfland gaat lopen. Ideeën die nu zijn ingediend, maar ook nieuwe ideeën, kunnen daarin verder worden uitgewerkt met als uiteindelijk doel om tot een aantal werkzame prototypes te komen. Je zult over dit vervolgtraject binnen enkele weken nog een mail met verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

Challenge managers

26 jan. 2021 om 17.00

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen