Kreeftenring

Winnovatie Het Waterschapshuis 09-01-2021
19 keer bekeken 2 reacties

Beschrijving

Hoi Delfland,

Bestaande vangtuigen zoals (schiet)fuiken en kreeftenkorven worden veel beroepsmatig toegepast om kreeften te vangen. Dat werkt heel goed, zeker als de kreeften veel migreren. Groot probleem is dat deze vangtuigen niet selectief zijn. Om deze vangtuigen toch specifiek te maken voor kreeften, heb ik de 'Kreeftenring' bedacht. De kreeftenring maakt het mogelijk beroepsvissers en bestrijders selectief op kreeften te vissen met fuiken en korven.

Door deze ring kan alle bijvangst, behalve kreeften en krabben, het vangtuig verlaten (zie bijlage). Het principe is heel simpel, het is een gladde kunststof ring (zie bijlage). De totale diameter die ik in gedachten heb is ongeveer 30cm, met een gat van 10cm. De ring wordt aan de bovenzijde van de fuik (-kamers) of korf aan de binnenzijde van het netwerk geplaatst. Het netwerk binnen het gat wordt verwijdert. Praktisch is bevestiging bijvoorbeeld mogelijk door twee ringen aan binnen en buitenkant van het netwerk te plaatsen en met popnagels vast te zetten. De ring is bij voorkeur niet te dik, waardoor deze meebuigt met de vorm van een korf of fuik.

Kreeften kunnen dankzij hun kleine schaartjes aan iedere poot goed klimmen, ook ondersteboven in een fuik of kort. Echter ondersteboven over een glad oppervlak lopen is onmogelijk. Kreeften kunnen krachtig met hun staart achteruit zwemmen, echter dit is ongericht. Hierdoor is de kans dat kreeften ontsnappen klein.

Behalve kreeften en krabben is vrijwel alle potentiële bijvangst vrij zwemmend. Denk daarbij aan vissen, amfibieën, watervogels, grote waterkevers en zoogdieren als otters en muskusratten. Mocht één van de andere soortgroepen ongewild in het vangtuig raken, dan kan deze hier eenvoudig via het centrale gat aan de bovenkant weer uit zwemmen (op zicht of door het volgen van de wanden). Belangrijk is dat de doorsnede van de toegang via de keel van de fuik of korf overeenkomt met de grootte van het gat van de ring, zodat ook grote bijvangst kan ontsnappen.

Wettelijk kan de kreeftenring op eenzelfde manier als een ontsnappingsring voor jonge aal geborgd worden. Indien het wettelijk op een goede manier geborgd wordt, wordt het vangtuig ook officieel ongeschikt om aal mee te vangen en kan het mogelijk met minder bezwaren worden toegepast (bijvoorbeeld in de gesloten tijd voor aal). 

Groet,

Martijn

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 1

02-08-22 om 14:43

Bart Bergmans

Beste kreeftencreatieveling,

 Gefeliciteerd! Je idee voor een kreeftenvangtuig is al door twee beoordelingsrondes gekomen en behoort tot de laatste twaalf. Er zijn veel goede ideeën binnen gekomen die deelnemers goed uitgewerkt hebben.

Komende week heeft de jury nog een beoordelingsronde. Daarna kunnen we je vertellen of je behoort tot de drie prijswinnaars. Kort daarna vindt de prijsuitreiking plaats. Daarom willen we je nu alvast vragen om tijd in je agenda te reserveren voor het in ontvangst nemen van een eventuele prijs op 2 februari in het tijdslot van 14:30-16:00.

Met vriendelijke groet,

Roger en Bart

26 jan. 2021 om 17.15

 

Archiveerder 1

02-08-22 om 14:43

Bart Bergmans

Beste deelnemer van de kreeftenchallenge, 

Graag willen we u attenderen op het volgende: als vervolg op de kreeftenchallege is sinds vrijdag 19 februari op Tenderned de inschrijving gepubliceerd voor het vervolgtraject met als doel de verdere ontwikkeling en toepassing van een innovatief vangtuig. Dit traject is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Delfland en het Ministerie van LNV. Verdere informatie en alle bijbehorende links vind u in het onderstaande communicatiebericht: 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/vervolg-op-challenge-kreeftenvangtuig-van-start 

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

23 feb. 2021 om 18.40

 

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen