Amsterdam Weerproof

Cynthia Schild 22-02-2024
114 keer bekeken 0 reacties

Waternet en gemeente Amsterdam werken samen aan klimaatbestendigheid. Zoals in het programma Amsterdam Rainproof, dat verder gaat onder de naam Amsterdam Weerproof.

In 10 jaar tijd blijkt dat de netwerkaanpak van het programma werkt en gaat het niet alleen meer over extreme neerslag, maar ook over extreme hitte, droogte en overstromingsrisico. 

Rockflow: onderzoek naar waterbuffers 

Ook binnen Waternet wordt hard aan klimaatadaptatie gewerkt: in Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam Noord is vanuit Onderzoek & innovatie een project met Rockflow uitgevoerd. Hierin is onderzoek gedaan naar waterbuffers in de stad en sportvelden met waterberging. Onder de straten is een waterberging gecombineerd met een Rockflow-steenwolsysteem, terwijl onder de sportvelden waterbuffers zijn neergelegd die zorgen dat water via het veld kan verdampen. De sportvelden vangen zo hemelwater op bij zware buien én zorgen voor een koeler veld in de zomer. Dit Waternet-onderzoek naar klimaatadaptieve oplossingen was in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). 

Meer over dit project: https://weerproof.nl/project/waterbuffers-en-sportvelden-met-waterberging/ 

Onderzoek naar verwerking van hemelwater 

En in Amsterdam worden steeds meer systemen gerealiseerd om hemelwater op andere manieren te verwerken dan via de traditionele hemelwaterriolering. Veelal gaat het dan om het realiseren van meer buffer- en infiltratiemogelijkheden in de openbare ruimte. Waternet onderzoekt met infiltratieproeven hoe deze voorzieningen in de praktijk functioneren. Ook worden de systemen langere tijd gemonitord met een Internet-of-Things-netwerk, zodat kennis wordt ontwikkeld voor het beheer en onderhoud ervan. Zo kunnen betere keuzes worden gemaakt bij het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een kennisdocument. 

Meer lezen? Op de Winnovatie website:  https://www.winnovatie.nl/innovaties-openbaar/2257586.aspx 

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen