Innovaties in beeld

Cynthia Schild 20-02-2024
90 keer bekeken 0 reacties

Onze nieuwe rapportage: “Werk in beeld 2023” van Onderzoek & Innovatie biedt een overzicht van onze onderzoeksprojecten, die deels zijn afgerond en deels nog in uitvoering zijn.

In ons gebied lopen we steeds meer tegen grenzen van het watersysteem aan vanwege alle ruimtelijke opgaven. Ons Innovatieprogramma draagt bij aan “Zorgen dat het in onze stad prettig leven is en blijft” en is noodzakelijk om een antwoord te kunnen vinden op huidige en toekomstige water- en bodemopgaven.   

Om bodemdaling tegen te gaan en afbraak van veen te verminderen dragen we bij aan verschillende innovatieve projecten, zoals natte teelten en valuta voor veen. Verder kijken naar hoe we het landschap in de toekomst kunnen benutten. Verder hebben we onderzocht voor welke rwzi’s er kansen liggen voor gebruik van het effluent (water dat gezuiverd is door een rwzi). Deze zoetwaterbron die altijd beschikbaar is, blijkt in de Amsterdamse haven een kansrijk alternatief om in de toekomst leveringszekerheid van industriewater te kunnen waarborgen. 

Ook zien we toegevoegde waarde van Artificial Intelligence (AI) in de watersector. Afgelopen juni is er een symposium georganiseerd over AI en welke toepassingen nuttig kunnen zijn voor Waternet. AI kan ook helpen in het verbeteren van onze bedrijfsprocessen zoals het samenwerkingsproject “Camino Fieldlab” voor rioolgemalen. Hier passen we Machine Learning toe voor het voorspellen van storingen en voorspellend onderhoud aan gemalen.  

Dit programma innoveert en ontwikkelt kennis in opdracht van de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het programma Onderzoek & Innovatie richt zich op de volgende zes thema’s: waterkwaliteit & -technologie, klimaatadaptatie, bodemdaling, circulaire economie, data & sensoren en energietransitie. 

Lees onze rapportage in de pdf bijlage.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen