Waternet feliciteert winnaars

Cynthia Schild 06-02-2024
116 keer bekeken 0 reacties

Tijdens het Waterinnovatiefestival afgelopen donderdag zijn de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekendgemaakt. Dit keer waren er maar liefst 60 inzendingen, waarvan 12 genomineerd, in de categorieën: dijken van de toekomst, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend en briljantjes. Onder de genomineerden waren 11 waterschappen.

Juryprijs en publieksprijs 

Een deskundige jury reikte op het festival de prijzen uit. De jury bestaat uit Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), Merle de Kreuk (hoogleraar waterkwaliteit aan de TU Delft), Katja Portegies (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat), Lidwin van Velden (CEO bij de Nederlandse Waterschapsbank), Cees Buisman (wetenschappelijk directeur bij Wetsus) en Katheleen Poels (hoofd adviesgroep watermanagement bij Royal HaskoningDHV). Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, reikte de publieksprijs uit. 

Publieksprijs: Knikkerbaan maakt waterzuiveringen circulair 

De publieksprijs is gewonnen door het waterschap Aa en Maas. Een slibloze waterzuivering! Dat is de belofte van de immense knikkerbaan die waterzuiveringen circulair maakt. Het is de belichaming van de techniek TORWASH op een rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas. Een pilot in 2019 bij waterschap Zuiderzeeland toonde al aan dat dit concept werkt. Nu is een opgeschaalde demonstratie-installatie gebouwd die continu data vastlegt en verwerkt.  

Water en bodem sturend: zicht op water 

Het project ‘Zicht op water’ van waterschap Brabantse Delta won de prijs voor ‘water en bodem sturend’. Deze innovatie geeft inzicht in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven. Hiervoor worden digitale meters geïnstalleerd op de waterbronnen, die worden verbonden met een online dashboard. 

In deze categorie was onze collega Bart Specken genomineerd met zijn innovatie project 'Klimaatadaptatie door boeren in overstromingsgevoelige polders'. In dit project stellen ‘Klimaatboeren’ land (natuurvriendelijke oevers) beschikbaar voor waterberging, betere waterkwaliteit, biodiversiteit en CO2-opslag.  

Bart Specken

Dijken van de toekomst: dijkinspecties met AI 

 In de categorie 'dijken van de toekomst' won het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de juryprijs met hun innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)’. Ze zetten drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen, waar inspecteurs nu veel kilometers voor afleggen. 

Gezonde leefomgeving: eDNA voor opsporing lozingen 

Het hoogheemraadschap van Delfland wint de juryprijs voor gezonde leefomgeving, met hun innovatie ‘eDNA – nieuw in de gereedschapskist voor het opsporen van lozingen’. Met de eDNA-methode kan het hoogheemraadschap sneller en goedkoper zoeken naar de bron van een verontreiniging. 

Briljantje: watervervuiling bij bron aanpakken 

In deze categorie krijgen slimme technische of praktische uitvindingen de aandacht. Deze worden vaak als vanzelfsprekend worden toegepast in de praktijk, maar verdienen een groter podium. Júíst omdat de bedenkers er vaak te bescheiden over zijn. De prijs gaat deze keer naar Andras Koops van het waterschap Vechtstromen met de innovatie Blinde vlekken zichtbaar maken, voor een brongerichte aanpak. Hij bedacht een nieuwe opsporingsmethode om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Een app combineert verschillende data. Daarmee kan de afdeling Toezicht en Handhaving achterhalen of vervuilende bedrijven meer schadelijke stoffen lozen dan bekend is of is afgesproken in de vergunning. 

Hoe is het vergaan met de prijswinnaars van de Waterinnovatieprijs 2021? 

Ook de winnaars van het vorige waterinnovatiefestival waren aanwezig. Zij vertelden wat de prijs hen had gebracht en hoe het nu met de projecten gaat. De innovatie AdOx, is een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater, ofwel de zuivering van de toekomst. Het is een samenwerking tussen TU Delft, Waternet en veel andere organisaties en waterschappen. Onze collega Jan Peter van der Hoek werkt mee aan dit project. Nessia Fausta (TU Delft) vertelde in een deelsessie meer over dit project en hoe het er nu voor staat. 

Nessia Fausta

Sprekers en deelsessies 

Naast de uitreiking van de prijzen, waren er ook deelsessies waarin een aantal sprekers meer vertelden over de innovaties van het Waterschapshuis en Winnovatie. Zo vertelde Frans Feldberg (Vrije Universiteit Amsterdam) vertelde over de datagedreven innovatie en  ChatGPT, Meike van Oenen over 'Algaenius', waarmee algen ingezet worden voor duurzame ontzilting in de strijd tegen waterschaarste. Wetsus (European centre of excellence for sustainable water technology) gaf een “sneak preview” in innovaties waar nu aan gewerkt wordt in samenwerking met bedrijven en waterschappen. Twee studenten van het Brunel Solar Team van de TU Delft ontwerpen en bouwen een auto op zonne-energie. Zij vertelden hoe innovaties hun zonneauto supersnel verder brengen en Nederland jaarlijks tijdens de World Solar Challenge innovatief op de kaart zetten in de wereld. Het waterinnovatiefestival was een inspirerende middag. 

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen